วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหาร-ชาวบ้านร่วมสร้างฝายรับภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งใน จ.พิษณุโลก ยังคงขยายวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.บางระกำ แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว หมู่ 7 ต.บางระกำ ประตูรับน้ำแม่น้ำยมสายเก่าจาก จ.สุโขทัย อุตรดิตถ์ ไหลผ่าน อ.บางระกำ ไปยัง อ.สามง่าม จ.พิจิตร ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ไปเข้า จ.นครสวรรค์ ปรากฏว่าแม่น้ำยมสายเก่าไม่มีน้ำเลยตั้งแต่เดือน ธ.ค. มีเพียงน้ำที่ขังอยู่ในแอ่งเล็กน้อยเท่านั้น นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก กล่าวว่า สถานการณ์น้ำที่แห้งขอดบริเวณฝายบางแก้วเกิดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันปีนี้น้ำในเขื่อนเหลือน้อยจนไม่สามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

จ.สุโขทัย และ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ส่งได้เพียงน้ำอุปโภคบริโภค และได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับ ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าเดือน พ.ค.-มิ.ย. น้ำเหนือจะไหลมาตามฤดูกาล เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างปกติ

จ.ลำพูน ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย อนันตพล บุญชู รอง ผวจ.ลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยได้ประเมินสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาในเขต อ.เมืองลำพูน โดยคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับผลิตประปาไปจนถึงเดือน มิ.ย.นี้ ส่วนการผลิตน้ำประปาในอำเภอต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ำดิบจากน้ำบาดาล ขณะที่น้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร ทางจังหวัดได้ให้อำเภอต่างๆสำรวจการใช้น้ำของเกษตรกรชาวสวนทุกหมู่บ้านเพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ในส่วนน้ำที่ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีอ่างเก็บน้ำดิบซึ่งระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำคงเหลือ 4.92 เมตร จากระดับน้ำสูงสุด 5 เมตร นอกจากนี้ ได้ขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ สำหรับเป็นแหล่งน้ำสำรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นายจำนงค์ ปัญญาแก้ว อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 293 หมู่ 13 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ที่ดินของตนไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ แต่มา 2 ปีหลัง ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากโดยปีนี้ส่อเค้ารุนแรงกว่าปีก่อนๆ น้ำตามอ่าง ตามลำห้วยแห้งขอด จึงได้ใช้น้ำจาก บ่อบาดาลที่ขุดเจาะไว้ 1 บ่อ ความลึกประมาณ 19 ศอก เสียเงินขุดบ่อประมาณ 7,000 บาท ปัจจุบันมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกยาสูบ แต่ต้องเสียค่าน้ำมันที่ต้องใส่เครื่องสูบน้ำ ถึงแม้ว่าจะได้กำไรไม่มากนัก แต่ก็ต้องทำเพราะเป็นอาชีพที่ทำมานานแล้ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งใน จ.พิษณุโลก ยังคงขยายวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.บางระกำ แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว 25 ก.พ. 2559 07:46 ไทยรัฐ