วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างแก้มลิง5จว.ลุ่มนํ้าโขงเพิ่มพื้นที่เก็บนํ้า

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบพัฒนาโครงการแก้มลิง 30 แห่ง ใน 5 จังหวัดภาคอีสานนั้น ในส่วนของกรมชลประทานเองได้ดำเนินการขุดลอก และพัฒนาแก้มลิง จำนวน 6 แห่ง ใน จ.นครพนมโดยใช้เครื่องจักรกลของสำนักเครื่องจักรกลดำเนินการเอง ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนแก้มลิงอีก 24 แห่ง ดำเนินการโดยทหารช่างและทหารพัฒนา ตามกำหนดจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคมนี้ แก้มลิงธรรมชาติที่มีอยู่มีข้อจำกัดตรงที่เก็บกักน้ำได้น้อย เพราะมักตื้นเขินในช่วงน้ำหลาก ส่วนใหญ่ จะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่แล้วไหลลงแม่น้ำโขงไปเลย พอเข้าถึงฤดูแล้งน้ำในแก้มลิงก็เหลือน้อย ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของเกษตรกร พอเราเข้าไปขุดลอก และยกระดับคันดิน สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำได้ มากขึ้น ฤดูแล้งก็จะมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้ดีขึ้น

ว่าที่ ร.ต.ไพเจนยังกล่าวอีกว่า การพัฒนาแก้มลิง ยังทำให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่งดงาม อปท.จะเข้าไป พัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อ รวมทั้งสร้างความ มั่นคงให้การประมงเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาที่มี คุณภาพ เป็นผลดีต่ออาชีพประมงพื้นบ้านด้วย ที่สำคัญ บางแห่งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับรองรับเขตเศรษฐกิจ พิเศษของรัฐบาลด้วย อย่างเช่นที่ จ.นครพนม โครงการพัฒนาแก้มลิงอีสาน เป็นการกักเก็บ น้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำระหว่างประเทศ ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.58 ให้กระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบดำเนินโครงการแก้มลิง 30 แห่ง โดยแบ่งเป็นแก้มลิง จ.นครพนม 9 แห่ง หนองคาย 6 แห่ง เลย 3 แห่ง บึงกาฬ 4 แห่ง มุกดาหาร 8 แห่ง โดยมีความจุรวม 12.77 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์14,680 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 6,030 ครัวเรือน.

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบพัฒนาโครงการแก้มลิง 30 แห่ง ใน 5 จังหวัดภาคอีสานนั้น 25 ก.พ. 2559 07:40 ไทยรัฐ