วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“นายก” สั่งตะเพิดนอมินีพ้นประเทศ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นต้น ไปหามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีในประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์ ขณะเดียวกันหลังจากนี้ หากแต่ละกระทรวงต้องการจะปรับเพิ่มหรือแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการปราบปราม ก็ให้แต่ละกระทรวงไปทำการพิจารณาเพื่อนำมาเสนอกับรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกระทรวงได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ไปจัดหามาตรการแก้ปัญหา โดยกำหนดไว้ 6 ข้อหลัก ที่จะต้องดำเนินการให้ได้ภายในปี 59 ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัตินิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว, การร่วมกับกองบังคับการตำรวจ ท่องเที่ยว ทำการตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์, การร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อตรวจสอบธุรกิจนอมินีท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นและให้เป็นเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยวจีน, การร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามมาตรการ 10 กลุ่มต้องห้าม อาทิ 1.ทัวร์ด้อยคุณภาพ 2. หลอกลวงสินค้าและบริการ 3. ยานพาหนะเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 4. สถานบริการผิดกฎหมาย 5. จัดระเบียบการจราจรในแหล่งท่องเที่ยว และสุดท้ายการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์จีนราคาต่ำกว่าทุนอย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับนอมินีในไทยมาก ใน 2 สัปดาห์นี้ก็จะหารือกับ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยให้เร็วที่สุด โดยตั้งเป้าหมายหลังจากนี้จะต้องไม่มีธุรกิจนอมินีท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้น.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี)... 25 ก.พ. 2559 03:38 ไทยรัฐ