วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“กฟผ.”รับมือพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ เตรียมความพร้อมรองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากพม่า ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ.นี้ เพื่อเชื่อมต่อแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบาดัมยาร์ ซึ่งเป็นหลุมผลิตก๊าซธรรมชาติใหม่ของแหล่งยาดานา ทำให้ก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าหายไปจากระบบ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ล้าน ลบ.ฟุต) ต่อวัน ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ทั้งภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคขนส่ง (เอ็นจีวี) และภาคอุตสาหกรรม ที่ กฟผ. และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศน้อยที่สุด

สำหรับในภาคขนส่ง อุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก ที่ใช้ก๊าซฯพม่า 70 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน ปตท.จะทำการเก็บก๊าซฯไว้ในท่อ เพื่อให้ผู้ใช้ก๊าซฯ สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในฝั่งภาคตะวันตกได้มีก๊าซฯสำรองไว้ใช้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรี จำกัด โรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าบริษัทไตรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่ 3 ที่ใช้ก๊าซฯในการผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ กฟผ.ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ทุกด้าน ตั้งแต่ด้านระบบผลิต ให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือชุดที่ 1 และ 2 เดินเครื่องด้วยก๊าซฯ ฝั่งตะวันออก ประสานงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากลาว ให้เดินเครื่องเต็มความสามารถ และทดสอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ที่ได้รับผลกระทบให้มีความพร้อมเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลแทน ขณะที่ในด้านเชื้อเพลิงจะมีการสำรองน้ำมันให้เพียงพอสำหรับโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้น้ำมันเดินเครื่องแทนเชื้อเพลิงก๊าซฯที่หยุดจ่าย คาดว่าจะใช้น้ำมันเตา 34.8 ล้านลิตร น้ำมันดีเซล 8.1 ล้านลิตร รวมทั้งประสานงานไปยังผู้จัดส่งน้ำมันให้มีการจัดส่งน้ำมันเสริมปริมาณสำรองอย่างต่อเนื่อง.

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ เตรียมความพร้อมรองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากพม่า ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน... 25 ก.พ. 2559 03:36 ไทยรัฐ