วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รายได้เดือน ม.ค.ฝืด กินบุญเก่าคลังพลาดเป้า 1.4 หมื่นล้าน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ม.ค.59) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 742,070 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 54,323 ล้านบาท หรือ 7.9% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 11.1% โดยการนำส่งรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 57,246 ล้านบาท หรือ 100.3% ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมจัดเก็บภาษีสังกัดกระทรวงการคลังประกอบด้วยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 14,004 ล้านบาทและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจต่ำกว่าประมาณการ 653 ล้านบาท “รายได้ของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนที่ยังสูงกว่าประมาณการ เนื่องจากการนำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาต 4 จีคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ สูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่ในเดือน ม.ค.2559 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 156,392 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 14,591 ล้านบาท หรือ 8.5% มีสาเหตุสำคัญจากมูลค่าการนำเข้าที่ลดลงจากราคาน้ำมันดิบดูไบที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือน ม.ค.59 ยังคงขยายตัวติดลบอย่างต่อเนื่องจากปี 58 ว่า เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะตลาดคู่ค้าหลักๆ ของไทยและราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการเจาะตลาดเชิงลึกจะเริ่มเห็นผลในช่วงครึ่งปีหลัง จึงจะยังคงเป้าหมายมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปีนี้ขยายตัวที่ 5%.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ม.ค.59) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 742,070 ล้านบาท... 25 ก.พ. 2559 03:33 25 ก.พ. 2559 03:33 ไทยรัฐ