วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ พส.เพิ่มมาตรฐานจัดระเบียบขอทาน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ว่า เป็นการติดตามความคืบหน้าผลการทำงานของทุกกรมในสังกัด พม.ว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร สถานที่ เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ไตรมาส 2 แล้ว การทำงานต่างๆจะต้องมีความก้าวหน้า ซึ่งตนจะเดินสายไปตรวจเยี่ยมทุกกรม ในส่วนของ พส.นั้นได้เน้นย้ำถึงการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรฐานการจัดระเบียบและดูแลทั้งคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง รวมถึงชาวไทยภูเขา การฟื้นฟูอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงคนต่างด้าวก็ต้องประสานการดูแลหรือส่งกลับประเทศต้นทางอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้จะต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาและจัดระเบียบภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ให้เห็นเป็นรูปธรรม.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 25 ก.พ. 2559 02:16 ไทยรัฐ