วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.อัพเกรดระบบสุขภาพจ่อเปิดปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ปี 2560-2564 วงเงินงบ ประมาณ 11,679 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ โดยเพิ่มคุณภาพระบบบริการ 12 ด้านอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มสาขาที่ 13 คือการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอรับบริจาคอวัยวะกว่า 5,000 ราย ขณะที่มีผู้บริจาคอวัยวะเพียงปีละ 200 กว่าราย ตามแผนดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้านให้เกิดขึ้นในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพครบวงจรภายในเขตสุขภาพ ได้แก่ โรคหัวใจ มะเร็ง สมอง ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ และกำหนดบริการที่จะส่งมอบประชาชน 45 เรื่อง อาทิ โรคหัวใจ สามารถให้บริการผ่าตัดหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจ ให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง มีบริการเคมีบำบัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และบริการรังสีรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และมีศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะภาคละ 1 แห่ง เป็นต้น

นพ.โสภณกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาทุกเขตสุขภาพได้เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนใน 12 สาขา ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น ลดอัตราตายเฉลี่ย ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลดลงจากร้อยละ 17.03 ในปี 2556 เหลือร้อยละ 11.94 ในปี 2558.

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ปี 2560-2564 วงเงินงบ ประมาณ 11,679 ล้านบาท 25 ก.พ. 2559 02:04 ไทยรัฐ