วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา กทม.บูรณาการร่วมการไฟฟ้า เชื่อมต่อ CCTV ครอบคลุมกรุงเทพฯ

สภา กทม.หารือการไฟฟ้านครหลวง บูรณาการความร่วมมือ แก้ปัญหาไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่สาธารณะและเอกชนให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ก.พ. 59 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 และคณะสมาชิกสภา กทม. ประชุมหารือ เรื่องบูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง เรื่องปัญหาอุปสรรคในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่สาธารณะและเอกชน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้า โดยมี นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นายพินิต เลิศอุดมธนา รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต เลขานุการสภา กทม. ผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ในที่ประชุมได้หารือและรับทราบข้อเท็จจริงถึงปัญหาและอุปสรรคในการนำไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคลงดิน การซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในที่สาธารณะและเอกชน การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้ากับระบบกล้อง CCTV การเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED การตัดต้นไม้ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงามและรวดเร็ว โดยที่ผ่านมา กทม.และการไฟฟ้านครหลวงได้มีข้อตกลงร่วมมือในการแก้ปัญหา แต่ยังพบว่า ยังมีความล่าช้าในการดำเนินงานทั้งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับและหลอดไฟฟ้าขาดในพื้นที่สาธารณะและเอกชน ซึ่งทราบว่าหากไฟดับเป็นวงกว้างบางพื้นที่จะต้องใช้เวลาในการแก้ไข เนื่องจากต้องประสานรถกระเช้าเพื่อเข้ามาปรับเปลี่ยนและขออนุญาตเข้าไปดำเนินการกรณีเป็นพื้นที่เอกชน เสนอแนะ กทม.ควรให้ 50 เขตเข้าไปปิดประกาศในพื้นที่เอกชน และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อเข้าไปดำเนินการได้รวดเร็ว รวมทั้งรถกระเช้าในการขึ้นไปปรับเปลี่ยนหลอดไฟยังไม่เพียงพอ ในกรณีไฟฟ้าดับและเสียเป็นวงกว้าง รวมทั้งฝนตกหนักกระทบต่อการเดินกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งหากมีก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที

อีกทั้งการนำสายไฟฟ้าลงดิน ทางการไฟฟ้านครหลวงมีนโยบายและแผนงานบูรณาการร่วมกับ กทม. รถไฟฟ้ามหานคร การไฟฟ้านครหลวง องค์การโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการนำสายไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคลงดิน

"โดยในปี 59 ได้พิจารณาถนนราชวิถีเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการ และจะหารือให้ กทม.ปรับปรุงและคืนทางเท้าไปพร้อมกับทางการไฟฟ้านครหลวงอีกด้วย ทั้งยังมีแผนงานที่จะดำเนินการในถนนและทางเท้าในหลายพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบก่อนดำเนินงาน ทั้งการเข้าไปติดตั้งไฟฟ้าและเชื่อมระบบกล้องในชุมชนจำเป็นต้องตัดไฟ ซึ่งอาจกระทบกับที่อยู่อาศัยและร้านค้า จึงขอความร่วมมือกับ กทม.และสำนักงานเขต ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งการดำเนินการจะต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย และใช้เวลาในการทำงาน ทั้งประเด็นปัญหากรณีเชื่อมไฟฟ้าระบบกล้อง CCTV ในเขตราษฎร์บูรณะและบางพื้นที่ พบว่าเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณจุดเชื่อม ทำให้กล้องใช้การไม่ได้ จึงอยากให้การไฟฟ้านครหลวงกำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหา" ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์กล่าว

ประธานสภา กทม. กล่าวด้วยว่า โดยภาพรวมถือว่ามีความคืบหน้าในการเชื่อมระบบกล้อง CCTV ตามโยบาย และในการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าเป็นหลอด LED ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในพื้นที่สาธารณะและเอกชนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการตัดแต่งต้นไม้ที่กีดขวางสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคม ทาง กทม.เสนอแนะให้ทางการไฟฟ้านครหลวงควรคำนึงถึงการตัดแต่งและตัดต้นไม้ให้มีความสวยงามและมีความเป็นระเบียบ ไม่เสียรูปทรงและรักษาต้นไม้ไม่ให้ตายและเสียหาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเมือง พบว่าทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังไม่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้นไม้กีดขวางสายไฟและบดบังทัศนียภาพบางพื้นที่ ทาง กทม.ก็เข้าไปช่วย โดยปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะทั้งสองหน่วยงานถือเป็นประโยชน์ในความร่วมมือ

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า กทม.และการไฟฟ้านครหลวงถือเป็นหน่วยงานหลักในการทำงาน จึงต้องมีการหารือและประชุมร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่วางไว้ พร้อมกันนี้ ทางสภา กทม.ยังได้รับทราบข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของการไฟฟ้านครหลวงในการดำเนินงาน จะนำกลับไปหารือฝ่ายบริหาร กทม.ในการจัดสรรงบประมาณและปรับปรุงนโยบาย เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นว่าการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องจะนำมาสู่การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในอนาคต ทางสภา กทม.ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติยินดีให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ในการพิจารณาออกข้อบัญญัติและผลักดันงบประมาณ และจะตรวจสอบและติดตามปัญหาร่วมกับสมาชิกสภา กทม. จำนวน 29 คน และคณะกรรมการสามัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนปัญหาและเสนอญัตติเร่งด่วน เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป.

สภา กทม.หารือการไฟฟ้านครหลวง บูรณาการความร่วมมือ แก้ปัญหาไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่สาธารณะและเอกชนให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ... 24 ก.พ. 2559 17:02 ไทยรัฐ