บริการข่าวไทยรัฐ

อดีต สปช. หนุนข้อเสนอ ครม. แบ่งใช้ รธน. 2 ขยัก

'อุดม' อดีต สปช. ไม่เห็นด้วย รธน. มุ่งแก้การเมือง แนะต้องพัฒนา ปชช.ให้มีประสิทธิภาพ หนุนข้อเสนอที่ 16 ครม. เพราะบ้านเมืองอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หวั่นสอบโกงเข้มเหนี่ยวรั้งบริหารชาติ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 59 นายอุดม ทุมโฆสิต อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีต สปช. กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นยาแรงในการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเชื่อว่าจะได้ผลพอสมควร แต่กังวลการวางกฎเกณฑ์และสร้างเงื่อนไขที่มากเกินไป จะเป็นการเหนี่ยวรั้งการพัฒนา ขณะเดียวกันร่างรัฐธรรมนูญยังมุ่งแก้ไขปัญหาทางการเมือง แต่ในส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะการเมืองเป็นเพียงส่วนปลายในการปกครองประเทศ ถ้าประชาชนยังมีความอ่อนแอ นักการเมืองย่อมหลุดรอดไปได้ ส่วนการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวนั้น มองว่าพรรคการเมืองที่เข้มแข็งจะไปตั้งพรรคใหม่ และนักการเมืองใหม่ที่เข้ามาจะเห็นช่องทางหาผลประโยชน์ได้มากกว่า ดังนั้น จึงเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการเมือง ควรมุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกผู้นำที่ดีในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นบทเรียนในระดับประเทศ

นอกจากนี้ นายอุดม ยังกล่าวถึงข้อเสนอ ข้อที่ 16 ของ ครม. ที่ส่งถึง กรธ. ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอ ข้อที่ 16 ครม. ที่จะให้บังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็น 2 ขยัก เพราะประเทศอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เหมือนคนเพิ่งหายป่วย ต้องพักฟื้นให้เข้าที่เข้าทางก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติ ดังนั้น จึงควรมีกลไกขึ้นมาในช่วงเปลี่ยนผ่าน และต้องเป็นกลไกที่เหมาะสม ถ้าการเปลี่ยนผ่านมุ่งสืบทอดอำนาจ มีเลศนัยก็จะเพิ่มวิกฤติมากขึ้น ดังนั้นต้องดูว่าการกลไกของการเปลี่ยนผ่านนั้น จะเป็นไปโดยสุจริตใจแค่ไหน.