บริการข่าวไทยรัฐ

นักว่ายน้ำเด็ก วิเศษเหนือเพื่อน

นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐฯ ได้พบว่าเด็กเล็กวัยระหว่าง 3-4 และ 5 ขวบ ที่มีโอกาสได้เรียนว่ายน้ำตั้งแต่เล็กจะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ได้เร็วกว่าเพื่อนฝูงส่วนใหญ่ นักวิจัยได้ศึกษาพ่อแม่ของเด็กที่อายุไม่เกิน 5 ขวบ 7,000 ราย เป็นการศึกษาเด็กเล็กที่เป็นนักว่ายน้ำจำนวนมากที่สุด

หัวหน้านักวิจัย ศาสตราจารย์โรบิน จอห์นเบนสัน กล่าวว่า เด็กที่มีโอกาสได้ฝึกว่ายน้ำตั้งแต่หัวเท่ากำปั้น สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเด็กอื่น ความสามารถเหล่านี้ได้ช่วยให้เด็กเล็กๆ สามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายเรื่องได้ ก่อนที่จะเข้าเรียนตามโรงเรียน.