วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอไอเอส สร้างเสริมกำลังใจคนตาบอด

เอไอเอส เดินหน้าโครงการเพื่อสังคม สานรักหัวใจอาสา จัดกิจกรรม “Invisible Hand เพื่อรู้และเพื่อรัก” ส่งเสริมด้านการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ ในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย คมสัน บุพนิมิตร์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารช่องทาง การตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส นำพนักงานจิตอาสาในโครงการ “เอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” กว่า 60 คนร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์การเรียน การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ การอ่านหนังสือ บทเรียน วรรณกรรมและสารคดี ฯลฯ ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม และการพัฒนาตนเองให้มีคุณค่า เสริมสร้างกำลังใจและความคิดเชิงบวกจากพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ที่บกพร่องทางการมองเห็น

แอร์–ฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรฒ หนึ่งในพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ที่บกพร่องทางการมองเห็น กล่าวว่า ได้รับความช่วยเหลือจากเอไอเอสมาโดยตลอด เพราะแอร์เป็นเยาวชนในโครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” และมีโอกาสได้มาทำงานที่เอไอเอส แอร์รู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะ ความพิการไม่เคยเป็นอุปสรรคในการทำงาน ความพิการทำให้แอร์มีสัญชาตญาณแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา เข้มแข็ง แข็งแกร่ง อดทนกับชีวิต ต้องดูแลตัวเองให้ได้เหมือนคนปกติและต้องไม่ทำตัวเป็นภาระให้กับคนรอบข้าง
ด้านพนักงานจิตอาสาเอไอเอส พิมพ์พันธุ์ สุกิจกุลานันต์ กล่าวว่า เคยได้มีโอกาสเชิญพนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ที่บกพร่องทางการมองเห็นของเอไอเอสไปร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานขายในช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งครั้งนั้นทำให้เกิดความประทับใจในหลายๆอย่าง รวมถึงมองเห็นความพิเศษในการฟังและการสัมผัสของเขา และที่น่าชื่นชมมากก็คือ เขาจะพยายามช่วยเหลือตัวเอง ไม่ทำตัวเองให้เป็นภาระแก่สังคม อยากให้บริษัทต่างๆให้โอกาสคนพิการได้ทำงานตามความเหมาะสมของเขา และจากกิจกรรมที่ได้ทำ ในวันนี้ ทำให้รู้สึกตื้นตันใจ ไม่ใช่เพียงแค่เรามาช่วยเหลือมาให้ กำลังใจเขา แต่สิ่งที่เราได้รับคือ กำลังใจจากพวกเขาด้วยเช่นกัน.เอไอเอส เดินหน้าโครงการเพื่อสังคม สานรักหัวใจอาสา จัดกิจกรรม “Invisible Hand เพื่อรู้และเพื่อรัก” ส่งเสริมด้านการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ ในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 24 ก.พ. 2559 12:04 ไทยรัฐ