วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. แย้มรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ อาจยาวกว่าเดิม

กรธ. เผย รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติอาจยาวกว่าเดิม ชี้รับฟังความเห็นประชาชน พบขาดความเชื่อมั่นรัฐ พร้อมดึงสิทธิเสรีภาพกลับหมวดเดิม...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ก.พ. มีรายงานว่า ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ" ครั้งที่ 1 เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันการเมือง ศาล และการตรวจสอบ โดยนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า การทบทวนว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างอยู่นี้มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากวิชาการอย่างไร จะเป็นเรื่องที่ดีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยสถาบันพระปกเกล้ามีการกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อระดมความเห็นจากนักวิชาการ ภาคการเมือง สถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 3 ครั้ง โดยหวังว่าจะเป็นการสัมมนาที่สร้างสรรค์ และมีข้อเสนอนะต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต่อไป และหวังว่า กรธ.จะฟังอย่างได้ยิน

นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ ปาฐกถาพิเศษมีใจความตอนหนึ่งว่า จากที่คณะอนุฯ ลงไปรับฟังความเห็น พบว่า ประชาชนขาดความเชื่อถือในรัฐบาล และมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างคำว่ารัฐและรัฐบาล เพราะที่ผ่านมา หลายเรื่องที่รัฐบาลพึงกระทำแต่ไม่ได้กระทำ ด้วยความไม่ไว้ใจรัฐบาล จึงทำให้ขาดความเข้าใจแนวทางที่ กรธ.นำเสนอ คือการนำสิทธิเสรีภาพไปบัญญัติไว้ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทำให้ประชาชนจำนวนมาก เรียกร้องให้นำบทบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐ กลับไปบัญญัติหมวดสิทธิเสรีภาพตามเดิม

ทั้งนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. อุปมาอุปมัยไว้ว่า แต่เดิมคนที่อยู่ภาคเหนือ หน้าหนาวมีผ้าห่มขจัดความหนาวให้หมด แต่พอรัฐไปทำเครื่องทำความร้อนให้ ประชาชนรู้สึกว่าดี แต่ไม่อุ่นใจ เพราะถ้าไฟฟ้าดับประชาชนจะไม่หนาวหรือ แม้จะมีเครื่องทำความร้อน แต่ประชาชนยังอยากได้ผ้าห่ม นอกจากนี้ ในร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาบางส่วน กรธ.ได้ดึงออกจากบทบัญญัติที่เคยได้จัดทำไว้ เพราะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เคยมีในปี 40 ปี 50 แล้ว แต่เมื่อประชาชนรู้สึกว่าขาดหายก็นำกลับมาใส่ในเนื้อหาตามเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติจะมีความยาวมากขึ้น.

กรธ. เผย รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติอาจยาวกว่าเดิม ชี้รับฟังความเห็นประชาชน พบขาดความเชื่อมั่นรัฐ พร้อมดึงสิทธิเสรีภาพกลับหมวดเดิม... 24 ก.พ. 2559 11:56 ไทยรัฐ