บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. แย้มรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ อาจยาวกว่าเดิม

กรธ. เผย รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติอาจยาวกว่าเดิม ชี้รับฟังความเห็นประชาชน พบขาดความเชื่อมั่นรัฐ พร้อมดึงสิทธิเสรีภาพกลับหมวดเดิม...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ก.พ. มีรายงานว่า ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ" ครั้งที่ 1 เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันการเมือง ศาล และการตรวจสอบ โดยนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า การทบทวนว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างอยู่นี้มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากวิชาการอย่างไร จะเป็นเรื่องที่ดีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยสถาบันพระปกเกล้ามีการกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อระดมความเห็นจากนักวิชาการ ภาคการเมือง สถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 3 ครั้ง โดยหวังว่าจะเป็นการสัมมนาที่สร้างสรรค์ และมีข้อเสนอนะต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต่อไป และหวังว่า กรธ.จะฟังอย่างได้ยิน

นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ ปาฐกถาพิเศษมีใจความตอนหนึ่งว่า จากที่คณะอนุฯ ลงไปรับฟังความเห็น พบว่า ประชาชนขาดความเชื่อถือในรัฐบาล และมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างคำว่ารัฐและรัฐบาล เพราะที่ผ่านมา หลายเรื่องที่รัฐบาลพึงกระทำแต่ไม่ได้กระทำ ด้วยความไม่ไว้ใจรัฐบาล จึงทำให้ขาดความเข้าใจแนวทางที่ กรธ.นำเสนอ คือการนำสิทธิเสรีภาพไปบัญญัติไว้ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทำให้ประชาชนจำนวนมาก เรียกร้องให้นำบทบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐ กลับไปบัญญัติหมวดสิทธิเสรีภาพตามเดิม

ทั้งนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. อุปมาอุปมัยไว้ว่า แต่เดิมคนที่อยู่ภาคเหนือ หน้าหนาวมีผ้าห่มขจัดความหนาวให้หมด แต่พอรัฐไปทำเครื่องทำความร้อนให้ ประชาชนรู้สึกว่าดี แต่ไม่อุ่นใจ เพราะถ้าไฟฟ้าดับประชาชนจะไม่หนาวหรือ แม้จะมีเครื่องทำความร้อน แต่ประชาชนยังอยากได้ผ้าห่ม นอกจากนี้ ในร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาบางส่วน กรธ.ได้ดึงออกจากบทบัญญัติที่เคยได้จัดทำไว้ เพราะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เคยมีในปี 40 ปี 50 แล้ว แต่เมื่อประชาชนรู้สึกว่าขาดหายก็นำกลับมาใส่ในเนื้อหาตามเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติจะมีความยาวมากขึ้น.