วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินไทย ปัดซื้อหุ้นแอร์เอเชีย-ร่วมทุนสายการบินอื่น

การบินไทย ปัดเข้าถือหุ้นแอร์เอเชีย แจงร่วมถกทุกสายการบิน ดันยุทธศาสตร์คมนาคม หนุนท่องเที่ยวไทย...

วันที่ 24 ก.พ. 59 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากการที่มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการให้ THAI เข้าถือหุ้นสายการบินไทยแอร์เอเชีย อย่างน้อย 20% เป็นมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาทนั้น

การบินไทย ขอชี้แจงว่า ได้มีการหารือกับสายการบินในประเทศไทยทุกสาย ในเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมการบินไทยของประเทศ เพื่อร่วมกันสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการร่วมลงทุนกับสายการบินอื่นๆ แต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าของบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป.

การบินไทย ปัดเข้าถือหุ้นแอร์เอเชีย แจงร่วมถกทุกสายการบิน ดันยุทธศาสตร์คมนาคม หนุนท่องเที่ยวไทย... 24 ก.พ. 2559 10:42 ไทยรัฐ