วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำนันยันสอบโกง อบต. ท้ายเหมือง แม้โดนข่มขู่

กรณีตัวแทนชาวบ้านท้ายเหมืองเข้ายื่นหนังสือต่อนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา ให้เปลี่ยนตัวคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง และการก่อสร้างอุทยานเรียนรู้อันดามัน (หอดูดาว) ของ อบต.ท้ายเหมือง ซึ่ง ป.ป.ช.และ สตง. ได้ชี้มูลส่อไปในทางทุจริตมานานกว่า 3 ปี ล่าสุด เมื่อเช้าวันที่ 23 ก.พ. นายปรารถนา ดำทน กำนัน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านท้ายเหมืองเข้าพบนายสกล จันทรักษ์ รอง ผวจ.พังงา เพื่อหารือถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการดังกล่าว โดยมีท้องถิ่นจังหวัด จนท.ศูนย์ดำรงธรรมและทหารเข้าร่วมประชุม พร้อมตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างในวันเดียวกัน มีโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าหมู่ 6, 8 ต.ท้ายเหมือง ราคาต้นละ 60,851.35 บาท หน้า รพ.ท้ายเหมืองถึงหมู่ 6 ต.ท้ายเหมือง ต้นละ 60,851.35 บาทเท่ากัน โครงการที่ 3 พื้นที่หมู่ 1, 2, 6, 7 ต.ท้ายเหมือง ต้นละ 64,797.30 บาท มีการเซ็นสัญญาจ้างวันที่ 25 ก.ย.2552 วันเดียวกันทั้ง 3 โครงการ

หากเปรียบเทียบราคาพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เทศบาลตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง มีโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง เมื่อ 5 พ.ค.2553 จัดซื้อ จัดจ้าง ต้นละ 38,300 บาท อบต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง ต้นละ 40,449 บาท และ อบต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง ต้นละ 40,425 บาท จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดปกติ
นายปรารถนา ดำทน กำนัน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่ามีโทรศัพท์ลึกลับข่มขู่ มีคนแปลกหน้าวนเวียนหน้าบ้าน ทั้งยังถูกร้องเรียนให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกำนัน

เพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีในฐานะที่เป็นแกนนำชาวบ้านในการตรวจสอบความไม่โปร่งใสโครงการของ อบต.ท้ายเหมือง ซึ่งตนเองพร้อมที่จะเดินหน้าตรวจสอบโครงการที่ส่อไปในทางทุจริตที่นำภาษีของประชาชนมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมยินดีชดใช้เงินค่าเสียหาย หากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น โครงการต่างๆที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกต ทั้งเรื่องราคาก่อสร้างเสาไฟฟ้าที่เกินความเป็นจริง ส่วนโครงการก่อสร้างอุทยานเรียนรู้อันดามัน (หอดูดาว) ก็พบว่ามีความผิดปกติ เช่น ไม่มีการสืบราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางช่วงเซ็นสัญญาจ้าง และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น.

กรณีตัวแทนชาวบ้านท้ายเหมืองเข้ายื่นหนังสือต่อนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา ให้เปลี่ยนตัวคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง และการก่อสร้างอุทยานเรียนรู้อันดามัน (หอดูดาว) 24 ก.พ. 2559 08:02 ไทยรัฐ