วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัดหารือ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ เชิญกลุ่มนักวิชาการเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค หารือและฟังความคิดเห็นเรื่องปัญหาสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ทางกลุ่มยืนยันให้ทำตามมติ มส.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ เชิญกลุ่มนักวิชาการเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค หารือและฟังความคิดเห็นเรื่องปัญหาสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 24 ก.พ. 2559 07:21 ไทยรัฐ