บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัดหารือ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ เชิญกลุ่มนักวิชาการเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค หารือและฟังความคิดเห็นเรื่องปัญหาสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ทางกลุ่มยืนยันให้ทำตามมติ มส.