วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัดหารือ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ เชิญกลุ่มนักวิชาการเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค หารือและฟังความคิดเห็นเรื่องปัญหาสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ทางกลุ่มยืนยันให้ทำตามมติ มส.