วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ธัญญา” ดันเพื่อนขึ้น ผอ.สำนักสนองฯ

นายธัญญา เนติธรรมกุล รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามในคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ 8 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1.นายมานัส ปานมน ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักป้องกันฯ เป็น ผอ.ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ สำนักป้องกันฯ 2. นายมงกุฎ ขวาของ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สำนักอุทยานฯ เป็น ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันฯ 3. นายฤทธิชัย พูลพนัง จากสำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยฯ เป็น ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สำนักอุทยานฯ 4. นายพิสิษฐ์ ปิยสมบุญ ผอ.ส่วนประสานงานโครงการภาคกลาง สำนักพระราชดำริ เป็น ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักอุทยานฯ ไปคุมเรื่องเงินรายได้อุทยานฯ 

5.นายประยุทธ ชุมเรียง ผอ.ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยฯ ซึ่งเป็นเพื่อนคณะวนศาสตร์ รุ่น 47 ของนายธัญญา เป็น ผอ.ส่วนประสานงานโครงการภาคใต้ สำนักสนองงานพระราชดำริ 6.นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ จาก ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักอุทยานฯ เป็น ผอ.ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยฯ 7. นายทวีป ศรีพงษ์ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) กลับไปเป็น ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก) 8. นางบุปผา ค้ำสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ.

นายธัญญา เนติธรรมกุล รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามในคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ 8 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย... 24 ก.พ. 2559 04:29 ไทยรัฐ