วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สบส.ฮึ่มคุมเข้มใช้ ก.ม.อุ้มบุญ-ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือกฎหมายอุ้มบุญ พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยเหลือคู่สมรสที่จดทะเบียน แต่มีบุตรยาก ให้มีบุตรโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วย ว่า หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2558 จึงต้องสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด และขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์รวม 64 แห่ง

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุญาตปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษในแต่กรณีอย่างชัดเจน เช่น หากเป็นแพทย์ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานแพทยสภา มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากรับจ้างอุ้มบุญเพื่อประโยชน์เชิงการค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท นายหน้าหรือเอเจนซี่ที่ชี้ช่องทางในการอุ้มบุญ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ที่ขายอสุจิ ไข่หรือตัวอ่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือกฎหมายอุ้มบุญ พ.ศ. 2558... 24 ก.พ. 2559 04:25 ไทยรัฐ