วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติง ทปอ.คิดให้มากเรื่องเกณฑ์หลักสูตร

สกอ.เผยจำนวนอาจารย์ต้องคงไว้ “ภาวิช” ชี้มีข้อกำหนดยังเละเทะ

จากกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ลงลึกในรายละเอียด ขณะที่มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นอิสระทางวิชาการนั้น น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า หากให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวจริง หลังจากนี้มหาวิทยาลัยไทยจะไม่สามารถทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำหลักสูตรร่วม การเทียบวุฒิ การเรียนต่อ เป็นต้น เพราะจะไม่มีใครเชื่อถือในคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร เกณฑ์ดังกล่าวเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทุกประเทศ และก่อนที่จะกำหนดเกณฑ์ต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญ มีการทำวิจัยไม่ได้กำหนดตามใจชอบ และขอยืนยันว่าเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดนั้น ไม่ได้อยู่นอกเหนือวิสัยที่มหาวิทยาลัยจะทำได้ โดยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ทั่วโลกปฏิบัติกันเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า ตนยอมรับว่าปัจจุบันมีการเรียนการสอนข้ามศาสตร์กัน สกอ.ก็กำหนดเกณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น เช่น คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนในบางสาขา อาทิ โลจิสติกส์ ที่ผ่านมาสิ่งใดที่เป็นจุดอ่อนเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ รับฟังปัญหาและนำมาแก้ไขปรับปรุง ส่วนเรื่องการกำหนดจำนวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตรนั้น ตนมองว่ายังจำเป็นต้องกำหนดไว้ เพราะมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย ซึ่งที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงบางแห่งยังเคยถูกร้องเรียนว่ามีอาจารย์ไม่มีคุณภาพหรือมีไม่เพียงพอ ดังนั้นหาก สกอ. ไม่กำหนดไว้ ระบบอุดมศึกษาก็จะพัง

ด้าน ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า ข้อเสนอ ของ ทปอ.เป็นเรื่องที่น่าวิตกมาก เพราะขนาดมีการกำหนดมาตรฐานยังเละขนาดนี้ มหาวิทยาลัยขนาดเล็กในต่างจังหวัด มีอาจารย์ไม่พอตามเกณฑ์ แต่ก็ยังเปิดสอนกันเกลื่อนรวมทั้งปริญญาเอก และยังมีปัญหาอาจารย์รับจ้างคุมหลักสูตร โดยยอมให้นำชื่อไปใส่เพื่อให้เปิดหลักสูตรได้โดยไม่ไปสอนจริง หรือมีอาจารย์จริงแต่ไม่มีผลงานทางวิชาการ ซึ่งตนเห็นว่า ทปอ. ต้องคิดให้มากกว่านี้.

จากกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ลงลึกในรายละเอียด... 24 ก.พ. 2559 04:20 ไทยรัฐ