วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัติ 9.3 หมื่นล้านอุ้มเกษตรกร

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการแรก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะปล่อยกู้ฉุกเฉินให้ลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรายละ 12,000 บาทไปใช้จ่าย มีเกษตรกรได้ประโยชน์ 500,000 ราย เป็นเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ส่วน 6 เดือนที่เหลือคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ส่วนโครงการที่ 2 เป็นโครงการสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ภาคเกษตรในระดับตำบล โดยจะให้สินเชื่อเอสเอ็มอี เกษตรวงเงิน 72,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย 72,000 ราย ปล่อยกู้สูงสุด ไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 10 ปี โดย 7 ปีแรกคิดดอกเบี้ย 4% และ 3 ปีที่เหลือคิดดอกเบี้ยอัตราปกติ

สำหรับโครงการที่ 3 สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่ไม่เหมาะสมวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท โดยปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรเป็นรายกลุ่มหรือชุมชน ให้กู้ชุมชนละไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.01% ระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยส่วนนี้รัฐบาลจะสนับสนุนในส่วนดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.จำนวน 525 ล้านบาท มีประชาชนได้ประโยชน์ราว 100,000 ราย มีชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเข้าร่วมโครงการ 1,400 ชุมชน

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยและทำกิจกรรมนอกภาคการเกษตรอื่นๆ ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพิ่มเติม ระยะที่ 2 จำนวน 4,937 โครงการ วงเงิน 2,967 ล้านบาท ซึ่งอยู่ใน 8 มาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท 24 ก.พ. 2559 02:43 ไทยรัฐ