บริการข่าวไทยรัฐ

ทร.ภ.3 ต้อนรับ 'เรือหลวงปัตตานี' หลังเสร็จปฏิบัติภารกิจ

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีต้อนรับ เรือหลวงปัตตานี และแถลงข่าวการจัดหน่วยเรือตรวจเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทย...

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 23 ก.พ.59 พล.ร.ท.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผบ.ทร.ภ.3 เป็นประธานในพิธีต้อนรับเรือหลวงปัตตานี และกำลังพลในโอกาสเข้าจอดยังฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ตามกำหนดการปฏิบัติราชการดังกล่าว หลังมีคำสั่งให้จัดหน่วยเรือดังกล่าวขึ้น กำลังประกอบด้วยเรือหลวงปัตตานี เฮลิคอปเตอร์ตรวจการผิวน้ำแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วยการบูรณาการกำลังร่วมกับชุดตรวจสหวิชาชีพจากส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย กรมประมง กรมศุลกากร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) เข้าปฏิบัติภารกิจดังกล่าวตั้งแต่ 24 ม.ค.59 เป็นต้นมา

โดย พล.ร.ท.สายันต์ กล่าวว่า พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่ 3 จัดตั้งหน่วยเรือตรวจเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทยกองทัพเรือ (นตท.ทร.) ขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการตรวจเรือประมงพาณิชย์ที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วไปทำการประมงในมหาสมุทรอินเดีย ตามโควตาของคณะกรรมาธิการทูน่า มหาสมุทรอินเดีย แต่ใบอนุญาตทำการประมงหมดอายุแล้วไม่กลับมาดำเนินการให้ถูกต้อง เข้าข่ายการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้เพื่อปราบปรามการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของประเทศให้รอดพ้นจากการได้รับใบเหลือง โดยการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.59 จนถึงปัจจุบัน

จากผลการปฏิบัติงานเรือหลวงปัตตานีได้ทำการตรวจเรือประมงพาณิชย์ที่ทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียที่เข้าข่ายทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณด้านทิศใต้ของประเทศศรีลังกา จำนวน 14 ลำ เป็นเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งจากผลการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้พบว่า เรือที่ทำการตรวจมีความผิดตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 ที่ไม่กลับเข้ามารายงานตามวันเวลาที่กำหนด และคำสั่ง หน.คสช.ที่ 10/2558 เกี่ยวกับการได้มาสัตว์น้ำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย การทำประมง IUU Fishing รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนเรือหมดอายุ คนประจำเรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีทะเบียนลูกจ้าง ไม่มีสัญญาจ้าง ซึ่งได้แจ้งเรือทั้งหมดเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป.