วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. จัดอบรม สร้างพลเมืองดีวิถี ปชต.

กกต. จัดอบรมส่งเสริมทักษะและเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย แก่เครือข่าย มรภ.-มทร. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กล่าวว่า กกต.ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะและเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์นี้ ที่จังหวัดนครนายก และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคมนี้ ที่จังหวัดระยอง

โดยในการอบรมดังกล่าวจะมีการให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง กระบวนการหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย การจัดทำแผนเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา รวมถึงการอภิปรายและตอบข้อซักถามต่างๆ จากทีมวิทยากรของสำนักงาน กกต. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งต่อไป.

กกต. จัดอบรมส่งเสริมทักษะและเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย แก่เครือข่าย มรภ.-มทร. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ... 23 ก.พ. 2559 18:04 23 ก.พ. 2559 19:56 ไทยรัฐ