วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช. สั่งจับตา 3 จ. ส่อทุจริต เงินตำบลละ 5 ล้านบาท

ป.ป.ช. สั่งการ จนท. จับตาพร้อมตรวจสอบเชิงลึก 3 จ. "นครพนม-ชัยนาท-พังงา" หลังได้รับรายงาน เข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อทุจริต เงินตำบลละ 5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 มีรายงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางประสานกับเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก ภายหลังได้รับรายงานมีอย่างน้อย 6 โครงการ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม จ.ชัยนาท และ จ.พังงา ที่อาจเข้าข่ายมีพฤติการณ์ส่อทุจริตได้

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้เข้าไปสุ่มตรวจโครงการต่างๆ อย่างละเอียด มีการทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง กระทรวงมหาดไทยให้กวดขันการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินการทำให้ถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดให้สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้จากข้อมูลการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล-กรมการปกครอง พบว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติระดับจังหวัด) จังหวัดนครพนม เบิกจ่ายแล้ว 493,378,980 บาท พบข้อมูล 1,835 โครงการ มีโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 1,752 โครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 27 โครงการ โครงการด้านเศรษฐกิจสังคม จำนวน 56 โครงการ โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติระดับจังหวัด) จังหวัดชัยนาท เบิกจ่ายแล้ว 264,199,391 บาท พบข้อมูล 825 โครงการ มีโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 748 โครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 22 โครงการ โครงการด้านเศรษฐกิจสังคม จำนวน 55 โครงการ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติระดับจังหวัด) จังหวัดพังงา เบิกจ่ายแล้ว 237,429,908 บาท พบข้อมูล 752 โครงการ มีโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 623 โครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 49 โครงการ โครงการด้านเศรษฐกิจสังคม จำนวน 80 โครงการ

ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบตัวเลขความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท โดยเฉพาะการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากกรอบวงเงิน 36,275 ล้านบาท อนุมัติไปแล้ว 32,759 ล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายแล้วเพียง 7.3 ล้านบาท ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้กระทรวงมหาดไทย ไปดูว่าเหตุใด ที่ว่าช้าอาจเป็นเพราะรัดกุม ระเบียบ ป้องกันทุจริต หรือบางโครงการยังไม่เรียบร้อย ไม่มีผู้สนใจจัดซื้อจัดจ้าง.

ป.ป.ช. สั่งการ จนท. จับตาพร้อมตรวจสอบเชิงลึก 3 จ. "นครพนม-ชัยนาท-พังงา" หลังได้รับรายงาน เข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อทุจริต เงินตำบลละ 5 ล้านบาท 23 ก.พ. 2559 17:59 23 ก.พ. 2559 19:42 ไทยรัฐ