วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข่าวต้นชั่วโมง 18.00 น.

โฆษก กรธ. เผยปรับแก้เนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ คืนสิทธิชุมชน ให้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอแนะรัฐ ดำเนินการเป็นประโยชน์ประชาชน หรือชุมชน คืบแล้ว 59 มาตรา .. ส่วนที่ ต.สุรนารี จ.นครราชสีมา มีการประกาศเขตภัยพิบัติ โรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 10 หมู่บ้าน เร่งฉีดวัคซีน

*** นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ. แถลงความคืบหน้าในการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่า กรธ. ได้พิจารณาในเรื่องสิทธิชุมชน โดยได้ปรับเนื้อหาตามความต้องการของภาคประชาชนสังคม เอ็นจีโอ นักวิชาการ และสื่อมวลชน โดยเนื้อหาดีกว่ารัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 พร้อมยืนยันหลักการใหม่ ใส่เรื่องหน้าที่ของรัฐ เข้าไปด้วย หมายถึงหากรัฐไม่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ก็ให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องรัฐได้ 

*** เทศบาลตำบลสุรนารี จ.นครราชสีมา ประกาศเขตภัยพิบัติ โรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 10 หมู่บ้าน หลังมีสุนัขจรจัดไปไล่กัดชาวบ้าน โดยแพทย์ตรวจพบมีเชื้อพิษสุนัขบ้า ด้าน นายกเทศมนตรีฯ เร่งประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน พร้อมจัดหาวัคซีนฉีดให้ เพื่อเป็นการป้องกัน เตือนอย่าตื่นตระหนก 

*** เจ้าของอู่เอชทีวายฯ นำเข้ารถยนต์ หอบเอกสารถูกปลอมใบเสร็จยื่นดีเอสไอ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยันไม่เกี่ยวข้องรถ 'เบนซ์' สมเด็จช่วง แจง บริษัทปิดไปแล้ว 2 ปี เพราะเศษฐกิจไม่ดี ด้านดีเอสไอ ย้ำให้ สมเด็จช่วง ติดต่อนำรถมามอบให้ภายในอาทิตย์นี้ หากไม่นำมามอบให้ ทางดีเอสไอก็จะส่งเอกสารไปที่วัด เพื่อนำรถมาเก็บไว้ตรวจสอบ ต่อไป


โฆษก กรธ. เผยปรับแก้เนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ คืนสิทธิชุมชน ให้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอแนะรัฐ ดำเนินการเป็นประโยชน์ประชาชน หรือชุมชน คืบแล้ว 59 มาตรา .. ส่วนที่ ต.สุรนารี จ.นครราชสีมา มีการประกาศเขตภัยพิบัติ โรคพิษสุนัขบ้า... 23 ก.พ. 2559 17:54 ไทยรัฐ