วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. ปรับแก้ปม 'สิทธิชุมชน' ในร่างฯ ใหม่ โว ดีกว่า ปี 40-50

โฆษก กรธ. เผย กรธ.ปรับแก้เรื่อง "สิทธิชุมชน" ตามใจทุกภาคส่วน ฟุ้งมั่นใจเนื้อหาดีกว่า รธน. ปี 40-50 พร้อมแก้เพิ่มหากมีข้อเสนอที่ดีกว่า

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่ง กรธ.ได้พิจารณาในเรื่องสิทธิชุมชน โดยได้มีการปรับเนื้อหาตามความต้องการของภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ นักวิชาการ สื่อมวลชน โดยเนื้อหาดีกว่ารัฐธรรมนูญปี 40 และ ปี 50 ซึ่ง กรธ.พร้อมยืนยันในหลักการใหม่ เรื่องหน้าที่ของรัฐใส่เข้าไปด้วย หมายถึง หากรัฐไม่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ก็ให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องรัฐได้ ทั้งนี้ กรธ.ได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้น อาทิ มาตรา 41 บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และมีสิทธิฟ้องหน่วยงานรัฐ รวมทั้งบุคคลหรือชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ หรืองดเว้นการดำเนินการที่จะกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน โดยหน่วยงานรัฐและประชาชนจะต้องพิจารณาข้อเสนอนั้น

โฆษก กรธ. กล่าวต่อว่า ในมาตรา 43 บุคคลและชุมชน มีสิทธิจะฟ้องหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และย่อมได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีฯ มาตรา 54 หากรัฐอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการที่กระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียก่อน โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติ เป็นต้น  

นายชาติชาย กล่าวต่อว่า กรธ. ยังได้เพิ่มบทบัญญัติใหม่ ในมาตรา 43/1 บุคคลย่อมมีสิทธิรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ที่ไม่ใช่ข้อมูลด้านความมั่นคงของรัฐ และความลับทางราชการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ยืนยันว่า กรธ. ยังมีเวลาปรับแก้อีก แต่ในเรื่องสิทธิชุมชน จะไม่มีการปรับลดลงให้น้อยไปกว่านี้ นอกจากเห็นว่าหากมีอะไรที่ดี ทาง กรธ.ก็จะไปปรับเพิ่มให้.

โฆษก กรธ. เผย กรธ.ปรับแก้เรื่อง "สิทธิชุมชน" ตามใจทุกภาคส่วน ฟุ้งมั่นใจเนื้อหาดีกว่า รธน. ปี 40-50 พร้อมแก้เพิ่มหากมีข้อเสนอที่ดีกว่า 23 ก.พ. 2559 17:49 23 ก.พ. 2559 18:08 ไทยรัฐ