วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ.ทุ่ม 55 ล้าน ผุด 'หมู่บ้านทำมาค้าขาย' ตั้งเป้า 10 แห่งในปีนี้

พาณิชย์ เดินหน้า ปั้น "หมู่บ้านทำมาค้าขาย" ตั้งเป้า 10 แห่งในปีนี้ หลังได้งบกลางปี 55 ล้าน พร้อม ดึงหอการค้าไทยร่วมด้วย หวัง สร้างความเข้มแข็งชุมชน-เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล...

วันที่ 23 ก.พ. 59 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ "หมู่บ้านทำมาค้าขาย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและธุรกิจในหมู่บ้าน รวมถึงใช้เป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจในแต่ละจังหวัดว่าจะผลักดันหมู่บ้านใดให้เป็นโครงการนำร่อง หลังจากที่กรมฯ ได้รับงบประมาณกลางปีจำนวน 55 ล้านบาท เพื่อใช้จัดทำโครงการให้เป็นผลสำเร็จ

"ในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะผลักดันให้เกิดหมู่บ้านทำมาค้าขายอย่างน้อย 10 หมู่บ้าน ซึ่งกำลังลงพื้นที่ไปดูอยู่ว่าจะเริ่มที่ไหนก่อน เบื้องต้นได้สำรวจหมู่บ้านต่างๆ ไปแล้ว เช่น หมู่บ้านประมงและสะพานปลา ที่ประจวบคีรีขันธ์และระยอง หมู่บ้านกาแฟ ที่เชียงใหม่ หมู่บ้านปศุสัตว์ ทั้งวัวนม หมู ไก่ ที่ราชบุรี สระบุรี และนครปฐม หมู่บ้านผลไม้และปาล์ม ที่ภาคใต้ และกำลังดูหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และหมู่บ้านหัตถกรรม เมื่อได้หมู่บ้านชัดเจนแล้ว จะทำแผนผลักดันต่อไป"

สำหรับแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขาย จะเข้าไปสำรวจดูว่าหมู่บ้านเป้าหมาย ผลิตสินค้าอะไร มีตลาดอยู่ที่ใด จะเข้าไปผลักดันให้มีการรวมตัวกัน จัดที่ค้าขายให้เป็นรูปแบบเดียวกัน หรือปรับมาตรฐานร้านค้าให้ใกล้เคียงกัน หรือสอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จากนั้นจะร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยฝึกอบรมในการทำธุรกิจ ทั้งการทำบัญชี การทำการตลาด และช่วยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น หรือหากเป็นกลุ่มสินค้าหัตถกรรม ก็จะประสานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าให้ 

นอกจากนี้ กรมฯ ยังจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยเฉพาะหอการค้าไทย ที่มีโครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน ที่ได้มอบหมายให้บริษัทขนาดใหญ่ ที่เป็นสมาชิกเข้าไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ในการช่วยพัฒนาสินค้า พัฒนาการผลิต พัฒนาการเพาะปลูกพืชเกษตร แล้วช่วยในการจัดหาตลาดให้ ซึ่งกรมฯ จะขอความร่วมมือให้เข้ามาช่วยพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขาย ที่กรมฯ ให้การส่งเสริมอยู่ ถือเป็นการสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ ตามแนวทางของรัฐบาล โดยบริษัทใดที่ให้การช่วยเหลือสังคม ก็อาจจะมีแรงจูงใจด้วยการลดภาษีให้ เป็นต้น การดำเนินการเช่นนี้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากด้วย.

พาณิชย์ เดินหน้า ปั้น "หมู่บ้านทำมาค้าขาย" ตั้งเป้า 10 แห่งในปีนี้ หลังได้งบกลางปี 55 ล้าน พร้อม ดึงหอการค้าไทยร่วมด้วย หวัง สร้างความเข้มแข็งชุมชน-เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล... 23 ก.พ. 2559 17:16 23 ก.พ. 2559 20:59 ไทยรัฐ