เตรียมจัดใหญ่งาน '100 ปี สหกรณ์ไทย' โอกาสครบ 100 ปี - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

เตรียมจัดใหญ่งาน '100 ปี สหกรณ์ไทย' โอกาสครบ 100 ปี

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 24 ก.พ. 2559 03:30
948 ครั้ง


กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดยิ่งใหญ่ "งาน 100 ปีสหกรณ์ไทย" โอกาสครบ 100 ปี โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน 24 กุมภาพันธ์นี้ ที่ทำเนียบฯ...  

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ก.พ. 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมใจจัดงาน "100 ปีสหกรณ์ไทย" ขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 24 ก.พ. 2559 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลนักสหกรณ์แห่งชาติและเกษตรกรดีเด่น พร้อมกล่าวเปิดการฉลองวาระครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศในเวลา 14.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยรับชมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันขบวนการสหกรณ์นับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง การจัดงานดังกล่าว นอกจากเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยแล้วยังเป็นการตอกย้ำให้คนไทยได้เห็นคุณค่าและบทบาทของขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งมาตลอด 100 ปีที่ผ่านมาอีกด้วยและยังได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทยอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับขบวนการสหกรณ์ไทยเป็นอย่างมาก และต้องการนำสหกรณ์เป็นโซ่กลางในการสื่อสารความต้องการของประชาชนในพื้นที่มายังรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐและต้องการให้ขบวนการสหกรณ์ส่งผ่านการสนับสนุนของภาครัฐสู่ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐตลอดเวลารัฐบาลจึงส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงของเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ                    

"นายกรัฐมนตรีมีนโยบายสำคัญที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสมากขึ้น  โดยการเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ให้มีบทบาทในการทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นและเป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เร่งผลักดันแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ระยะเร่งด่วนภายใน 2 ปี คือระหว่างปี 2559–2560  ซึ่งในแผนดังกล่าว จะเน้นมาตรการพัฒนาการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล เสริมสร้างความโปร่งใสให้สหกรณ์ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมภายในยกระดับมาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน มาตรการกำกับและตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า ในปี 2559 นี้ จะประกาศให้เป็นปีแห่งการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ โดยยึดระบบธรรมาภิบาล เสริมสร้างความโปร่งใสให้สหกรณ์และกำหนดให้สหกรณ์รายงานธุรกรรมทางการเงินทุกเดือน รวมถึงตั้งทีมตรวจสอบระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสหกรณ์ทุกแห่งอย่างเข้มงวดและมีทีมตรวจการสหกรณ์เฉพาะกิจ จากส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบกรณีที่สหกรณ์ดำเนินการส่อไปในทางทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยจะมีการประสานระหว่าง 2 หน่วยงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งจับมือองค์กรนำของขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเงิน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เพื่อร่วมมือในการยกระดับความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผ่านมิติต่างๆ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหากสามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนที่กำหนดไว้ สหกรณ์จะเป็นระบบที่เข้มแข็งและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ตามนโยบายของรัฐบาล.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  100.0%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement