บริการข่าวไทยรัฐ

ม.วลัยลักษณ์ เร่งปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อ รองรับ 100 กก./ชม.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาและปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อโดยนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รองรับการเผาได้ 100 กก./ชม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ คาดต้นปีนี้ เดินเครื่องได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเตาเผาขยะติดเชื้อ เพื่อรองรับขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการพัฒนาระบบเตาเผาขยะในครั้งนี้ เป็นการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ใหม่

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนากรรมวิธีเผาขยะให้มีความคุ้มค่าด้านพลังงานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ถูกหลักกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพเตาเผา ลดความชื้นในขยะเพื่อให้การจัดการด้านการเผาขยะติดเชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาดังกล่าวประมาณ 5 แสนบาท ดำเนินการซ่อมแซมโดยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองทั้งหมด โดยเตาเผาขยะติดเชื้อดังกล่าวจะสามารถเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการได้ในต้นปี 2559 นี้ โดยสามารถรองรับการเผาขยะติดเชื้อได้ในปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ด้วยระบบการเผาแบบแก๊สและความดัน แบ่งเป็น 2 ห้องเผา ประกอบด้วย ห้องเผาขยะและห้องเผาควัน โดยขั้นตอนการเผาเมื่อห้องเผาทำการเผาขยะแล้วหลังจากมีควันเกิดขึ้น ก็จะส่งต่อควันเหล่านั้นไปยังห้องเผาควันอีกครั้ง เพื่อให้ห้องนี้เผาละเอียดและมีการดักจับเขม่า ควันและไอระเหยต่างๆ ก่อนปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อม

ดร.ฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันการเผาขยะติดเชื้อในภาคใต้และหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากเตาเผาขยะจะมีอยูในหน่วยงานของทางราชการเท่านั้น ซึ่งมุ่งเน้นการเผาขยะในหน่วยงานของตนเองเป็นหลัก ยังไม่สามารถให้บริการเผาขยะต่อหน่วยงานภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเตาเผาขยะติดเชื้อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่ จากนั้นจะให้บริการกับชุมชนรายรอบต่อไป