บริการข่าวไทยรัฐ

ชาวพุทธ 4 แผ่นดิน ทำบุญวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนภาคใต้แห่ทำบุญ-ฟังธรรม วันมาฆบูชาอย่างเนืองแน่น ขณะที่สำนักพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรม-เวียนเทียน เพื่อให้ใกล้ชิดศาสนา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาการเปรียญ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตจำนวนมากนำภัตตาหารและจตุปัจจัยต่างๆ ทำบุญถวายพระสงฆ์ พร้อมไหว้พระขอพร ขณะที่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ 

จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังในเด็กเยาวชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและเข้าใจความหมายของวันสำคัญทางศาสนา โดยการร่วมฟังธรรมเทศนาของพระภิกษุสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยทานและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ จ.สตูล พุทธศาสนิกชนจากประเทศมาเลเซีย ลาว พม่า กัมพูชา นับร้อยคน นำโดยนายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรม จ.สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ได้ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุศรีเมืองใต้ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง โดยมีการแห่ผ้าออกจากวัดเวียนรอบเมืองสตูล นอกจากนี้ สนง.วัฒนธรรม จ.สตูล และเทศบาลเมืองสตูล ได้ร่วมกันจัดสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธ ศาสนาวิถีถิ่นไทย และวัฒนธรรมอาเซียน ที่วัด
ชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คนไทยได้แนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติศาสนา ความเป็นวิถีไทย วิถีถิ่นและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้านศาสนาระหว่างกันในอาเซียน และให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางของค่านิยม 12 ประการ

ที่ จ.สงขลา ที่วัดเลียบ อ.เมือง ประชาชนจำนวนมาก ได้นำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวาย พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งขอให้สันติสุขความร่มเย็นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนมาโดยเร็ว.