วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งสร้างฝายเลี้ยงกล้วยหอมทอง 2 พันไร่ขาดน้ำล้มตาย

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก ได้ระดมทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตก.5 และ ตก.8 อบต.ช่องแคบ ตชด.ที่ 346 ประชาชน และเด็กนักเรียน กว่า 300 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำห้วยช่องแคบ หมู่ 3 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภคบริโภครวมทั้งใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะกล้วยหอมทองส่งออกกว่า 2,000 ไร่ กำลังเหี่ยวเฉา ใบแห้งล้มตายเสียหายเป็นจำนวนมาก นายประสงค์กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ ต.ช่องแคบเริ่มประสบภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำสายหลักคือห้วยช่องแคบน้ำเริ่มแห้งขอด จึงระดมทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างฝายให้สามารถสูบขึ้นมาใช้ และช่วยพยุงพื้นที่การเกษตรไม่ให้เสียหายจากความแห้งแล้งที่มีอยู่นับหมื่นไร่

ขณะเดียวกัน เกิดไฟไหม้ป่าที่บ้านพะวอ หมู่ที่ 1 เขตอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เพลิงได้ลุกไหม้ป่าไม้เต็งรังเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วได้เข้าไปดับไฟ ปรากฏมีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ประมาณ 30 ไร่ สาเหตุมาจากการเผาป่าล่าสัตว์ ขณะที่ชุดดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็วได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้ป่า หมู่ที่ 9 ต.แม่ละเมา เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ละเมา ไฟเผาผลาญป่าเบญจพรรณเสียหาย 30 ไร่ นอกจากนี้ยังเกิดไฟป่าบริเวณบ้านห้วยหินฝนหมู่ที่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ได้เข้าไปช่วยดับไฟ มีพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 15 ไร่ ล่าสุดเกิดไฟไหม้หญ้าตรงข้ามร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง รถดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด อบต. แม่ปะ และเทศบาลแม่ปะ เร่งไปดับไฟซึ่งมีพื้นที่ถูกเพลิงไหม้ 4 ไร่
จ.เชียงราย ตอนสายวันที่ 22 ก.พ. พ.ต.โสภิต สุขเจริญ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 31 นายวิเชียร หอมนาน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จันส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นำ จนท.และประชาชนร่วมกันสร้างฝายต้นน้ำ ตามโครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2559 ณ คลองห้วยคลองห้วยครั้ง บ้านตีนเป็ด หมู่ 8 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองกำลังผาเมือง

ร.อ.สุพล ธิป่าหนาด ผบ.ร้อย ทพ.3102 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ค่อนข้างรุนแรง มีพื้นที่บางส่วนใน อ.เทิงได้รับผลกระทบบ้างแล้ว ลำห้วยบางจุดมีสภาพแห้งขอดระดับน้ำลดลงกว่าทุกปี เกษตรกรและชาวบ้านไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการสร้างฝายขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับราษฎรและเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีชาวบ้านและเยาวชนจาก ต.ตับเต่า บ้านทรายกาด บ้านตีนเป็ด บ้านปางค่า บ้านรักถิ่นไทย บ้านธาตุและบ้านศรีสว่าง ต. เวียง รวม 220 คน สร้างฝายต้นน้ำ ขนาด 2×10×1 ม.ที่บริเวณลำห้วยครั้ง บ้านตีนเป็ด หมู่ 8 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อกักเก็บนำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งคาดว่าปีนี้จะแล้งหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา
จ.นครสวรรค์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อย หมู่ 1 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์นำแท็งก์น้ำขนาด 1,000 ลิตร ออกตระเวนหาน้ำตามคลองสาธารณะที่อยู่ห่างออกไปไกล กว่าวันละ 5-10 กม. เพื่อนำมารดต้นอ้อยที่เพิ่งเริ่มปลูกได้ 1 เดือน ป้องกันต้นอ้อยขาดน้ำแห้งตาย นายสมชาย อาจหาญ ชาวไร่อ้อย เปิดเผยว่า ภัยแล้งในพื้นที่รุนแรงมาก แหล่งน้ำในบ่อที่เคยกักเก็บไว้ใช้ก็แห้งขอด ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ ต้องนำแท็งก์น้ำออกหาแหล่งน้ำตามคลองสาธารณะ ทำให้ต้นทุนทำการเกษตรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ขณะที่ลำคลองสาธารณะน้ำก็แห้งขอดเหลือก้นคลองเช่นกัน คาดว่าในอนาคตอันใกล้คงต้องตระเวนออกหาน้ำในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง.

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก ได้ระดมทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตก.5 และ ตก.8 อบต.ช่องแคบ ตชด.ที่ 346 ประชาชน และเด็กนักเรียน กว่า 300 คน 23 ก.พ. 2559 07:28 ไทยรัฐ