วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจสอบ “ล้งจีน” ขายผลไม้ในไทย รัฐเร่งร่างสัญญามาตรฐาน ช่วยชาวสวนไม่ถูกเอาเปรียบ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาล้ง หรือโรงคัดแยกบรรจุผลไม้จากจีนที่เข้ามารับซื้อผลไม้ในไทยว่า ในเร็วๆนี้ กรมฯจะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบล้งชาวจีนที่เข้ามาซื้อผลไม้ไทยและส่งออกไปจีนว่าดำเนินการถูกต้องตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายนี้ ล้งชาวจีนสามารถซื้อ รวบรวม คัดแยก และบรรจุผลไม้ในไทยแล้วส่งออกได้เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไม้ที่ซื้อแล้วมาเวียนขายในไทย หากจะนำมาขายในไทยต้องขออนุญาตคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน เพราะธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตร หากคนต่างด้าวจะทำในไทยต้องขออนุญาตไม่เช่นนั้นจะมีความผิด โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-1 ล้านบาท หรือจำคุก 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและจีน ได้ทำข้อตกลงร่วมกันว่า การซื้อผลไม้ทั้งลำไย ทุเรียน และมังคุดจากไทย ล้งชาวจีนที่จะเข้ามารับซื้อและแพ็กสินค้าส่งออกไปจีน ต้องลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรก่อน และต้องได้มาตรฐาน GMP ในการแพ็กสินค้าส่งออก ถ้าไม่ได้ลงทะเบียน และไม่ได้มาตรฐาน GMP จะทำธุรกิจไม่ได้ ที่สำคัญ จะซื้อและส่งออกได้เท่านั้น จะขายในไทยไม่ได้ ขณะที่สวนผลไม้ถ้าจะส่งออกไปจีนต้องลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเช่นกัน เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่จีนกำหนด และก่อนส่งออกต้องมีใบรับรองสุขอนามัย และใบอนุญาตการส่งออก

“แต่ปัญหาขณะนี้คือ เมื่อมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเข้มงวดเช่นนี้ อาจทำให้ผลไม้ที่ล้งจีนซื้อแล้ว บางลอตอาจไม่ได้มาตรฐาน ส่งออกไม่ได้ ผลไม้ตกเกรดพวกนี้ไปไหน ถ้าเอามาขายต่อในไทย จะผิดตามพ.ร.บ.ต่างด้าวถ้าไม่ขออนุญาตก่อน ตรงนี้เราจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่ มากน้อยอย่างไร โดยจะตรวจสอบเฉพาะล้งจีนก่อน เพราะมีมากที่สุด ปัจจุบันมีล้งจีนที่ซื้อและส่งออกลำไย 145 ราย ล้งทุเรียนราว 70-80 รายเท่าๆกับล้งมังคุด”

อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการค้าระหว่างเกษตรกรไทยและล้งจีน ที่มีการร้องเรียนว่าล้งจีน ไม่รับซื้อผลไม้ตกเกรดหรือซื้อกดราคาต่ำมากๆนั้น ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการยกร่างสัญญามาตรฐาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ และนำมาใช้ได้ แต่ระหว่างนี้ให้ใช้สัญญามาตรฐานตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีไปชั่วคราวก่อน ขณะเดียวกัน หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนมาที่กรมฯได้ ซึ่งกรมฯมี พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ที่ใช้ดำเนินการได้

นางสาววิบูลย์ลักษณ์กล่าวอีกว่า นอกจากล้งจีนแล้ว ปัจจุบันยังมีล้งสัญชาติอื่นๆอีก เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม ที่เข้ามารับซื้อผลไม้จากไทยและส่งออกทันที ซึ่งถือว่าดำเนินการได้ ไม่ผิดกฎหมายต่างด้าว ขณะเดียวกัน ยังมีล้งญี่ปุ่นอีกราว 3 ราย แต่ได้ขออนุญาตขายสินค้าเกษตรในไทยด้วย.

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาล้ง หรือโรงคัดแยกบรรจุผลไม้จากจีนที่เข้ามารับซื้อผลไม้ในไทยว่า ในเร็วๆนี้ กรมฯจะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 23 ก.พ. 2559 03:56 ไทยรัฐ