วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุ้น!ไทยหลุดบัญชีจับตามองพิเศษมะกัน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาทำหนังสือถึงผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) เพื่อชี้แจงการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ สหรัฐฯใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาจัดสถานะประเทศคู่ค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ปี 59 ที่จะประกาศเดือน เม.ย.นี้ “หวังว่าปีนี้สถานะไทยจะดีขึ้น น่าจะอยู่บัญชีจับตามอง (ดับเบิลยูแอล) เพราะ 8 ปีที่ผ่านมา ที่ไทยอยู่บัญชีจับตามองเป็นพิเศษ (พีดับเบิลยูแอล) ได้แก้ไขปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะปรับปรุงกฎหมาย”

สำหรับหนังสือที่ส่งให้ยูเอสทีอาร์ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญที่สหรัฐฯใช้พิจารณาให้ไทยอยู่ในบัญชีดังกล่าว ได้แก่ การปราบปรามการละเมิด ซึ่งปี 58 จับกุมการละเมิด 7,437 คดี ยึดของกลาง 3.84 ล้านชิ้น การละเมิดอินเตอร์เน็ต 27 คดี ขโมยสัญญาณ 35 คดี ละเมิดซอฟต์แวร์ 308 คดี, การพัฒนากฎหมาย ปี 58 บังคับใช้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการละเมิดบนอินเตอร์เน็ต คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ์ และป้องกันการลักลอบบันทึกในโรงภาพยนตร์, การจดทะเบียนอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการจดทะเบียนโดยใช้ e-Filing และการมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ตามที่สหรัฐฯเรียกร้อง.

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาทำหนังสือถึงผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) เพื่อชี้แจงการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 23 ก.พ. 2559 03:47 ไทยรัฐ