วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้นำพุทธ 40 ประเทศทั่วโลก ร่วม 'มาฆบูชา' วัดพระธรรมกาย

ปทุมธานี ผู้นำพุทธกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ร่วม “มาฆบูชา” วัดพระธรรมกาย โดยมีพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานพิธีเวียนประทักษิณและจุดโคมมาฆประทีป จำนวน 100,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 59 ที่วัดพระธรรมกาย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานพิธีเวียนประทักษิณและจุดโคมมาฆประทีป จำนวน 100,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างก็เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ปีนี้วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ วัดพระธรรมกายร่วมกับพุทธบริษัท จัดงานวันมาฆบูชานานาชาติขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย โดยมีบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ พระธรรมาจารย์ทิช ตริ กวง รองสังฆราชและประธานสมัชชาสงฆ์ ประจำประเทศเวียดนาม, พระญาณปูรนิกะ ประธานสมัชชาสงฆ์เนปาล, พระดิมบุลกุมบูเระ วิมะละธัมมะ เถโร รองสมเด็จพระสังฆราช สยามโมบาลีมหานิกาย ฝ่ายมัลวัตตะประเทศศรีลังกา, พระเวนดารูเวะ อุปาลี เถโร รองสมเด็จพระสังฆราช สยามโมบาลีมหานิกาย ฝ่ายอัสกิริยา ประเทศศรีลังกา, พระเซรุวิละ สรณกิตติ รองสมเด็จพระสังฆราช อมราปุระนิกาย ประเทศศรีลังกา, พระภัททันตะ กุมาระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, พระภัททันตะ เกสระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, รัฐมนตรีกระทรวงความยุติธรรมทางสังคมและความช่วยเหลือพิเศษ รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยผู้นำองค์กรพุทธจาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก

โดยทางวัดพระธรรมกายได้มีพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 3,000 รูป เวลา 09.00 น. นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา เวลา 13.00 น. พิธีมอบโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโล่เกียรติยศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 34 จำนวน 18 รางวัล และพิธีมอบโล่รางวัลวัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 10 จำนวน 9 รางวัล จากนั้นช่วงค่ำ เวลา 18.00 น. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานพิธีเวียนประทักษิณและจุดโคมมาฆประทีป จำนวน 100,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา

ปทุมธานี ผู้นำพุทธกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ร่วม “มาฆบูชา” วัดพระธรรมกาย โดยมีพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานพิธีเวียนประทักษิณและจุดโคมมาฆประทีป จำนวน 100,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา 22 ก.พ. 2559 21:59 ไทยรัฐ