วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นักวิชาการ' ชี้ข้อเสนอที่ 16 ไม่เหมาะกับแนวคิด ปชต.

"ยุทธพร" ระบุข้อเสนอ ครม. แบ่งใช้ รธน. 2 ช่วง ไม่เหมาะสมกับแนวคิดประชาธิปไตย หวั่นจะเกิดผลเสีย ทำให้ร่างเกิดเสียงวิจารณ์ เชื่อมโยงหนุน คปป.

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.59 นายยุทธพร อิสรชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เสนอแนะให้ใช้รัฐธรรมนูญเป็นสองช่วง เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเผชิญวิกฤติรอบใหม่ว่า ข้อเสนอลักษณะนี้เป็นการมองในเชิงบริหาร ซึ่งอาจจะมองที่เป้าหมายเป็นหลัก คือต้องการมีเครื่องมือในการทำงานให้สัมฤทธิผลโดยง่าย แต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของเป้าหมาย แต่ให้ความสำคัญกับกระบวนการ ดังนั้น การหวังให้มีอำนาจพิเศษ จะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในมุมของประชาธิปไตย ที่หลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน

ดังนั้น ถ้ามองเรื่องนี้ในมุมการบริหารจัดการก็จะเป็นข้อเสนอที่ดี แต่ถ้ามองในมุมของประชาธิปไตยข้อเสนอนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ 

เมื่อถามถึงกลไกที่จะรักษาความสงบตามคำแนะนำของ ครม.คาดว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร นายยุทธพร กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีกลไกใด หรือการตั้งสถาบันทางการเมืองใดที่จะมาทำให้ความขัดแย้งลดลงในสังคมมนุษย์ ทั้งนี้กระบวนลดความขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งใช้กระบวนการหารือร่วมกัน หรือมีเวทีสาธารณะพูดคุยร่วมกัน และสำคัญที่สุดจะต้องมีกติกาซึ่งทุกฝ่ายให้การยอมรับ ก็คือตัวรัฐธรรมนูญ ที่ต้องทำให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจะมาสู่ความไว้วางใจ และนำไปสู่การปรองดอง  

เมื่อถามว่า หาก กรธ.ดำเนินตามข้อเสนอของ ครม.ในประเด็นนี้ จะทำให้เกิดผลเสียหรือไม่ นายยุทธพร กล่าวว่า จะทำให้เกิดผลเสีย เพราะจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น อีกทั้งอาจจะถูกโยงไปยังเรื่องของการหนุนให้มีกลไกเหมือนคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ(คปป.) ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วย

"ยุทธพร" ระบุข้อเสนอ ครม. แบ่งใช้ รธน. 2 ช่วง ไม่เหมาะสมกับแนวคิดประชาธิปไตย หวั่นจะเกิดผลเสีย ทำให้ร่างเกิดเสียงวิจารณ์ เชื่อมโยงหนุน คปป. 22 ก.พ. 2559 18:30 ไทยรัฐ