วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม' ไฟเขียวทุกฝ่ายเคลื่อนไหวได้ ขออยู่ในกรอบ ไม่ละเมิด ก.ม.

"ปณิธาน" เผย ฝ่ายความมั่นคง คาดการณ์ความเคลื่อนไหวกลุ่มป่วนไว้แล้ว ระบุ "บิ๊กป้อม" บอกทุกฝ่ายมีสิทธิ์เคลื่อนไหวได้ แต่ขออยู่ในกรอบไม่กระทบความสงบสุข ยัน รัฐพร้อมพูดคุยทุกฝ่าย วอนให้ความร่วมมือ พร้อมเฝ้าระวังทุกสถานการณ์

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 59 รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง กล่าวว่า ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของหลายกลุ่ม ผ่านช่องทางการสื่อสารจากสื่อต่างประเทศมากขึ้น เพื่อผลักดันทิศทางในการร่างรัฐธรรมนูญ หรือการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไว้แล้ว ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ชัดเจนแล้วว่า ทุกฝ่ายมีสิทธิ์เคลื่อนไหว แต่ต้องไม่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความสงบสุข

ส่วนการทำประชามตินั้น ได้มีการเตรียมการและเปิดพื้นที่ให้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบที่ไม่กระทบต่อเสถียรภาพ ถือว่าทุกคนคาดหวังที่จะมีการเลือกตั้ง คงไม่ทำอะไรให้กระทบกระเทือนต่อการเลือกตั้ง ยืนยันรัฐบาลพร้อมคุยกับทุกฝ่าย ไม่จำเป็นต้องเปิดการพูดคุยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะตัว เฉพาะเรื่อง และเฉพาะกลุ่ม โดยรัฐบาลมีช่องทางที่ให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว เพราะเป็นประโยชน์ต่อร่างรัฐธรรมนูญ การแก้ไขปัญหาทางการเมือง รวมถึงความคิดเห็นการปฏิรูปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

ส่วนที่มีกระแสข่าวม็อบพระสงฆ์นั้น ฝ่ายความมั่นคงมีช่องทางดำเนินงานอยู่ และเข้าใจว่าประชาชนไม่อยากเห็นความขัดแย้ง โดยเฉพาะที่ส่งผลต่อพระพุทธศาสนา อีกทั้งฝ่ายความมั่นคง ยังได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการร่วมทำบุญวันมาฆบูชาอย่างเต็มที่อีกด้วย

"ปณิธาน" เผย ฝ่ายความมั่นคง คาดการณ์ความเคลื่อนไหวกลุ่มป่วนไว้แล้ว ระบุ "บิ๊กป้อม" บอกทุกฝ่ายมีสิทธิ์เคลื่อนไหวได้ แต่ขออยู่ในกรอบไม่กระทบความสงบสุข ยัน รัฐพร้อมพูดคุยทุกฝ่าย วอนให้ความร่วมมือ พร้อมเฝ้าระวังทุกสถานการณ์ 22 ก.พ. 2559 15:04 ไทยรัฐ