วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศึกษาช่วยปกป้อง คุ้มภัยสมองเสื่อม

วารสารการแพทย์ เดอะนิวอิงแลนด์ฉบับใหม่ ได้รายงานถึงผลการศึกษาผู้ที่มีการศึกษาอย่างต่ำระดับวิทยาลัยจะพ้นภัยของโรคสมองเสื่อมไปได้ หากปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต และปรับปรุงการพลศึกษาเสียใหม่ ป้องกันโรคร้ายนี้ไม่ให้มาถึงตัวได้เร็วนัก

ผลการศึกษาได้ให้หลักฐานอันแข็งแรงที่สุดว่า ผู้ที่มีการศึกษาดี และสุขภาพของหัวใจ และหลอดเลือดดีจะสามารถรักษาตัวได้เป็นระยะเวลานาน รายงานการศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายสุขภาพ และผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆ ได้เผยให้รู้ว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาโรคสมองเสื่อมในระยะยาวจะไม่สูงเกินไปนัก อย่างไรก็ดี รายงานได้บอกเตือนไว้ว่าประโยชน์จะเกิดส่วนใหญ่เฉพาะกับคนผิวขาว และผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตเมืองเท่านั้น ไม่เกิดกับคนทุกเผ่าพันธุ์และคนทุกเชื้อชาติ.

วารสารการแพทย์ เดอะนิวอิงแลนด์ฉบับใหม่ ได้รายงานถึงผลการศึกษาผู้ที่มีการศึกษาอย่างต่ำระดับวิทยาลัยจะพ้นภัยของโรคสมองเสื่อมไปได้ หากปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต และปรับปรุงการพลศึกษาเสียใหม่ ป้องกันโรคร้ายนี้ไม่ให้มาถึงตัว 22 ก.พ. 2559 15:04 ไทยรัฐ