วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนรู้ 2 ภาษา ทำให้ปัญญาไว

นักวิทยาศาสตร์เชียร์ให้คนเราเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่ม จะช่วยให้หัวไวปัญญาดี ที่สำคัญจะทำให้สมองไม่แก่ไปตามวัยด้วย จึงควรให้เด็กนักเรียนและนักศึกษา ได้เรียนภาษาของคนส่วนน้อยอีกเป็นพิเศษ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ได้พบว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ การเรียนภาษาอื่นจะทำให้ได้ประโยชน์ ในการเกิดความเข้าใจศัพท์แสง และกฎไวยากรณ์ พร้อมกันสองชุดไปด้วยกัน “พ่อแม่ที่มีเทือกเถามาจากคนกลุ่มน้อย มักจะไม่ยอมให้ลูกหลานเรียนภาษาของตน เห็นว่าล้าสมัย และอีกหลายคนก็ยังเกรงว่า การเรียนภาษาของคนกลุ่มน้อย จะทำให้เด็กสับสน และจะเรียนสู้เพื่อนไม่ได้เมื่อเข้าโรงเรียน ความเชื่อเช่นนี้ขัดกับ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรู้สองภาษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กที่รู้ภาษาเดียวกับสองภาษาจะแตกต่างกัน เด็กสองภาษาจะมีสติปัญญาเหนือกว่าเด็กเหล่านั้น มีความรู้ทางภาษาดีกว่า มีความสามารถที่จะเข้าใจทรรศนะต่างๆได้ดีกว่ารู้จักคิดดัดแปลง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอันยุ่งยาก” คนเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ หรือพูดได้สองภาษาจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่า.

นักวิทยาศาสตร์เชียร์ให้คนเราเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่ม จะช่วยให้หัวไวปัญญาดี ที่สำคัญจะทำให้สมองไม่แก่ไปตามวัยด้วย จึงควรให้เด็กนักเรียนและนักศึกษา ได้เรียนภาษาของคนส่วนน้อยอีกเป็นพิเศษ 22 ก.พ. 2559 15:04 ไทยรัฐ