วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซื้อ-ขาย “รถสวมทะเบียน” ระวังรับของโจรไม่รู้ตัว!

ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ หาเงินยาก ทำให้บางคนหันมาซื้อรถยนต์มือสอง เพราะราคาถูกกว่ารถใหม่และใช้เงินดาวน์น้อย บางท่านไม่ได้ติดขัดเรื่องเงิน แต่ชอบสะสมรถเก่า รถคลาสสิก ซึ่งจากประสบการณ์ของผม ปัญหาที่มักพบได้บ่อยๆ จากการซื้อรถมือสองคือ โดนหลอกให้ซื้อรถยนต์สวมทะเบียน

วันนี้ผมขอนำเสนอ ๒ ตัวอย่างที่พบมากที่สุด และผลทางกฎหมายที่อาจจะติดตามจากการซื้อรถยนต์สวมทะเบียน

กรณีที่ ๑ รถยนต์สวมทะเบียน ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง แต่นำทะเบียนรถยนต์คันอื่นมาสวมแทน

ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ประสบอุบัติเหตุทั้งคัน แล้วทางอู่จะซื้อซากมาในราคาถูก ถอดอะไหล่ที่ยังใช้ได้ไปขายและนำทะเบียนไปสวมรถยนต์คันอื่นแทน รถยนต์ประเภทนี้มักจะเป็นรถยนต์ที่ถูกขโมยมา แล้วมีการขูดทำลายหมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังรถยนต์ หรือเลขแชสซี เพื่อตอกหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังรถยนต์ใหม่ ให้เหมือนกับเลขที่ระบุไว้ในเล่มทะเบียน ซึ่งจะนำมาสวม บางคันจะใช้วิธีการตัดเลขแชสซีแล้วนำมาตัดต่อเข้ากับแชสซีของรถยนต์ที่ต้องการสวมทะเบียน ซึ่งวิธีนี้จะสมบูรณ์มากกว่าการตอกเลขใหม่ เนื่องจากรถยนต์แต่ละยี่ห้อใช้เลขตอกไม่เหมือนกัน

หากท่านซื้อรถยนต์ประเภทนี้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท่านสามารถฟ้องผู้ขายเพื่อขอให้คืนเงินได้ครับ

ในกรณีที่ท่านรู้เห็นเป็นใจด้วย ในการขูดทำลายหมายเลขเครื่องยนต์และ/หรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ แล้วตอกเลขใหม่ และทราบว่ารถยนต์ถูกขโมยมา ท่านอาจจะมีความผิด ฐานรับของโจร ปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘

ในกรณีที่ท่านรู้เห็นเป็นใจด้วย ในการตัดหมายเลขเครื่องยนต์และ/หรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ แล้วนำมาตัดต่อเข้ากับแชสซีของรถยนต์ที่ต้องการสวมทะเบียน และทราบว่ารถยนต์ถูกขโมยมา ท่านอาจจะมีความผิด ฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ แต่ไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารปลอม เนื่องจากการตัดหมายเลขเครื่องยนต์ หรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ดังกล่าว ไม่มีการขูดลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หมายเลขเครื่องหรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๙๗/๒๕๔๘

กรณีที่ ๒ รถยนต์สวมทะเบียน ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง หรือไม่ผ่านกระบวนการชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมการจดประกอบ และนำทะเบียนรถยนต์คันอื่นมาสวมแทน

โดยมีการขูดทำลายหมายเลขเครื่องยนต์ และ/หรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ หรือเลขแชสซี เพื่อตอกหมายเลขเครื่องยนต์และ/หรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ใหม่ ให้เหมือนกับเลขที่ระบุไว้ในเล่มทะเบียน หรือใช้วิธีการตัดเลขแชสซีแล้วนำมาตัดต่อเข้ากับแชสซีของรถยนต์ที่ต้องการสวมทะเบียน

หากท่านซื้อรถยนต์ประเภทนี้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท่านสามารถฟ้องผู้ขายเพื่อขอให้คืนเงินได้ครับ

ในกรณีที่ท่านรู้เห็นเป็นใจด้วย ในการขูดทำลายหมายเลขเครื่องยนต์และ/หรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ แล้วตอกเลขใหม่ ท่านอาจจะมีความผิด ฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘ และมีความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ทวิ "ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจํากัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องก็ดี หรือเป็นของที่นําเข้ามา ในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อจํากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจําทั้งปรับ"

ในกรณีที่ท่านรู้เห็นเป็นใจด้วย ในการตัดหมายเลขเครื่องยนต์และ/หรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ แล้วนำมาตัดต่อเข้ากับแชสซีของรถยนต์ที่ต้องการสวมทะเบียน กรณีนี้ไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารปลอม เนื่องจากการตัดหมายเลขเครื่องยนต์ หรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ดังกล่าว ไม่มีการขูดลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หมายเลขเครื่องหรือหมายเลขตัวถังรถยนต์ อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๙๗/๒๕๔๘ คงมีแต่ความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ทวิ ดังกล่าวมาข้างต้น

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการซื้อรถ ควรให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบก่อนตกลงซื้อขาย เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของตนเอง ครอบครัว และความยุ่งยากในทางคดีครับ

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Facebook: ทนายเจมส์ LK

ทนายเจมส์

ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ หาเงินยาก ทำให้บางคนหันมาซื้อรถยนต์มือสอง เพราะราคาถูกกว่ารถใหม่และใช้เงินดาวน์น้อย บางท่านไม่ได้ติดขัดเรื่องเงิน แต่ชอบสะสมรถเก่า รถคลาสสิก 22 ก.พ. 2559 13:53 ไทยรัฐ