บริการข่าวไทยรัฐ

'องอาจ' เตือนรัฐรอบคอบ ข้อเสนอที่ 16 แนะ 'แม้ว' สู้คดีก่อนคุย รบ.

"องอาจ" แนะ 3 ข้อ เลี่ยงเขียนใน ร่าง รธน. อ้างอาจทำประเทศเกิดวิกฤติ แนะ "ทักษิณ" อยากเจรจา ควรเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย เคลียร์คดีค้างเก่าก่อนให้หมดพ้นมลทิน อ้างไม่มีใครอยากคุยกับผู้ต้องหาติดคดีความ

เมื่อเวลา 10.40 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญว่า จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาในส่วนของพรรคการเมือง มีหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องการนำเสนอ และข้อควรแก้ไขในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งข้อเสนอของเราไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราแต่อย่างเดียว แต่เพื่อสังคม ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอของเราด้วย ที่ผ่านมาเราเสนอปรับปรุงหลายส่วน แต่ในร่างของ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อยู่ในระหว่างปรับปรุง ส่วนของตนอาจจะสนับสนุนให้มีหลายส่วนคงไว้ในร่าง เมื่อพิจารณาสรุปเบื้องต้นที่ กรธ.แจกจ่ายมาให้ทราบ รวมทั้งเนื้อหาสาระในร่างที่นำมาแจกเห็นว่า มีประเด็นที่ควรสนับสนุน 5 ประการ

คือ 1. สนับสนุนให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกัน และปราบปรามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 2. สนับสนุนในเรื่องของการเข้มงวดกวดขัน ในเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆ ที่บัญญัติในร่าง รธน. 3. สนับสนุนการเพิ่มโทษกับผู้ที่ทุจริตเลือกตั้งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นกระบวนการของการกลั่นกรองคนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง 4. สนับสนุนการมีบทบัญญัติเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่มีอำนาจ โดยเฉพาะในโครงสร้างใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ที่ รธน.ฉบับนี้พยายามที่จะบัญญัติไว้ และ 5. สนับสนุนให้คงไว้ในเรื่องการเข้มงวดเรื่องวินัยการเงินการคลัง ทั้งหมดที่สนับสนุนนั้น เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ

นายองอาจ กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ชัดว่า กรธ.ชุด นายมีชัย ได้พยายามอธิบายความต่อสังคมตลอดเวลาว่า อยากเห็น รธน.ได้รับการยอมรับจากประชาชน และการที่เมื่อวาน(21 ก.พ.) โฆษก กรธ.ออกมาถามรัฐบาลหรือ คสช.ว่า อยากให้ รธน.ผ่านการลงประชามติหรือไม่ ซึ่งตนเห็นว่า หากทาง ครม. คสช. และกรธ.มีความประสงค์อยากจะให้ รธน.ผ่าน หรือได้รับการยอมรับจากสังคม หรือเห็นด้วยจากประชาชนโดยทั่วไป คิดว่า กรธ.ต้องพิจารณาว่า ต้องหลีกเหลี่ยงการเขียนบทบัญญัติใดๆใน รธน.ที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ในการเขียนบทบัญญัติใน รธน.ที่จะทำให้เกิดการไม่ยอมรับ โดยมีด้วยกัน 3 ส่วน ที่ กรธ.ควรหลีกเลี่ยง คือ 1. ควรหลีกเลี่ยงในการสร้างกลไกใดๆ ให้มีอำนาจเหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หลังการประกาศใช้ รธน.ฉบับถาวร 2. หลีกเลี่ยงการสร้างองค์กร หรือกำหนดบทบัญญัติในร่าง รธน. ให้มีองค์กรใดๆ ที่ทำให้เกิดมีอำนาจแฝง ทั้งในโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดิน หรือในโครงสร้างทางนิติบัญญัติ และ 3. หลีกเลี่ยงความพยายามในการทำให้สังคมเห็นว่า มีบทบัญญัติในร่าง รธน.ฉบับนี้ ที่ส่อเจตนาที่จะสืบทอดอำนาจของ คสช.บุคคลที่เกี่ยวข้อง คสช. หรือของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่จะกำหนดในร่าง รธน.

นายองอาจ กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกจะเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ และเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างมากของสังคม ตนเชื่อว่าถ้า กรธ. ครม. คสช. เห็นว่า หากอยากให้ รธน.ได้รับการยอมรับจากสังคม ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นร้อนๆ เหล่านี้ ถึงแม้จะมีความมั่นใจว่า จะใช้กลไกต่างๆในการผลักดันให้ รธน.ผ่านประชามติ กรณีที่ไม่หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้และพยายามผลักดันให้มีอยู่ในร่าง รธน. ก็คิดว่าสิงเหล่านี้ที่จะไปก่อให้เกิดวิกฤติหลังมีการใช้ รธน. หลังจากที่กระบวนการประชาธิปไตยตามปกติเกิดขึ้น และเมื่อถึงวันนั้นวันที่เกิดวิกฤติ คิดว่าวันนี้ท่านอาจจะนึกถึงข้อท้วงติงที่ให้ข้อคิดไว้ และอาจจะเป็นวิกฤติที่มากกว่าเคยมีมา หากเราหาทางหลีกเลี่ยงที่สามารถทำได้ เชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า

เมื่อถามว่า ข้อเสนอของ ครม. ข้อที่ 16 จัดว่าอยู่ใน 3 เรื่องที่ควรต้องระวังหรือไม่ นายองอาจ กล่าวว่า ก็อยู่ 1 ใน 3 ข้อ ที่ควรระมัดระวังในการใส่ไว้ในบทบัญญัติของร่าง รธน. 

เมื่อถามว่า ทาง ครม.เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะมีการเสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยที่มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างฯ ทำหน้าที่ร่าง รธน. นายองอาจ กล่าวว่า คิดว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ตนต้องออกมาบอกถึงข้อควรระวัง และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องจนถูกคว่ำไป และมาถึงวันนี้มีความพยายามอีกหลายช่องทาง โดยทั่วไปสังคมอยากเห็นบ้านเมืองเดินต่อไปได้ แต่อะไรที่เคลือบแคลงสงสัย ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ กรธ. หรือผู้มีอำนาจจะมาบอกว่าคนที่สงสัยไม่ควรสงสัย แต่พฤติกรรมของผู้มีอำนาจในช่วงที่ผ่านมา ทำให้อดเคลือบแคลงสงสัยไม่ได้ ท่านเองประสงค์ที่จะให้ รธน.ได้รับการยอมรับ เดินหน้าได้ทั้งการผ่านการทำประชาชมติ  ควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ หากไปคิดทบทวนดีๆ กลไกหลายกลไกที่เอาไปใส่ รธน. เพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเดินหน้าได้ระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ นายองอาจ ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่า ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญว่า เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญ จึงไม่ขอก้าวล่วงการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว ขณะเดียวกันมองว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ ไม่ใช่การออกมาแสดงความคิดเห็นตามปกติ เนื่องจากคนใกล้ชิดกำลังถูกดำเนินคดีในประเทศไทย จึงพยามยามใช้โอกาสนี้สร้างกระแสกดดันกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ด้วย 

ทั้งนี้ ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าจะเกิดการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับ นายทักษิณ หรือไม่ แต่เห็นว่าการจะพูดคุยอะไรกับผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ขอให้กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อน จากนั้นจะพูดคุยหรือเจรจากับใครก็จะมีความชอบธรรมมากขึ้น