วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รำลึก ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า

เอื้อพร รังควร, พลากร สุวรรณรัฐ, อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ และ ดร.สาโรจน์ ลีสวรรค์ ร่วมชมการแสดงชุด “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า”.

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในวาระ 90 ปี แห่งพระประสูติกาล 24 พฤศจิกายน 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตนสุวัทนา และกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงชุด “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า” ตอน “รอยพระจริยา” เป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระประวัติ วิถีพระชนมชีพ พระจริยวัตร พระกรณียกิจ และพระเกียรติคุณของสมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวและบทเพลงตามยุคสมัยในพระชนมชีพ นับแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนสิ้นพระชนม์

การแสดงครั้งนี้มีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ รับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย เริ่มจากการพาย้อนกลับไปยังวันที่ 24 พ.ย.ปี 2468 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พระประสูติกาลของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯจากนั้นดนตรีก็เริ่มบรรเลงเพลงแรก “พระหน่อนาถ” ไปพร้อมๆ กับการฉายภาพในอดีต นำความซาบซึ้งใจมาให้กับผู้เข้าชม ตามด้วยเพลงจากบทละครพระร่วง ก่อนที่จะสลับด้วยการเล่าถึงชีวิตในวัยพระเยาว์ ก่อนเสด็จไปประทับในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เพลงที่เลือกนำมาใช้ในการแสดงครั้งนี้ประกอบไปด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เพลงยอดนิยมในยุคสมัยต่างๆ ทั้งไทยและเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระประวัติในช่วงเวลาต่างๆ อาทิ วอลซ์นาวี สีชังนกขมิ้น สยามานุสสติ ดวงแก้วจากฟ้า โดยบรรเลงเพลงประกอบการฉายพระฉายาลักษณ์และภาพในอดีต สลับกับการแสดงจินตลีลา ซึ่งเป็นที่ประทับใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง.เพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในวาระ 90 ปี 22 ก.พ. 2559 10:41 ไทยรัฐ