วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตง.ไล่บี้สอบค่าถมดินสร้างศูนย์การแพทย์ มวล.

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จ.นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ.นายพงปณต สนิท อายุ 54 ปี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 กลุ่มตรวจสอบสืบสวนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย น.ส.มณฑา ทองสงค์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำหนังสือที่ ตผ 0056 นศ./พิเศษ ลงวันที่ 8 ก.พ.2559 ถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อขอตรวจสอบกรณีสำนักตรวจสอบภาคที่ 4 ได้ตรวจสอบกรณีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ครั้งที่ 2 และพบประเด็นว่าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลางค่าถมดินให้เพิ่มขึ้น จากเดิมราคา ลบ.ม.ละ36.50 บาทเป็น 99 บาท ทั้งๆที่ควรจะลดลงมาตามคำสั่งของทางราชการและปรากฏว่า ดร.เลิศชาย ศิริชัย และพวกได้แถลงชี้แจงต่อประชาชนในรูปแบบของรายการโทรทัศน์และผ่านเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า การกำหนดราคากลางค่าถมดินใหม่ราคา ลบ.ม.ละ99 บาท ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ถูกต้องและสุจริตนั้น

นายพงปณตกล่าวอีกว่า ควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 42 (1) ออกคำสั่งให้ ดร.เลิศชายและพวกมาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ สตง.เพื่อชี้แจงเรื่องนี้ และให้ พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมด้วย เพราะคำชี้แจงอาจผูกพันคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วย และอนุญาตให้นำบุคคลอื่นหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงได้ นอกจากนี้ควรอนุญาตให้บันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนและรวมทั้งอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์และรายงานข่าวได้ด้วย ซึ่งผลการสอบสวนเรื่องนี้จะรายงานให้ทราบต่อไป

ด้าน มวล.ได้ขึ้นป้ายไวนิลชี้แจงพี่น้องประชาชน หน้า มวล.ว่า ตามที่มีข่าวลือว่าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง มหาวิทยาลัยขอเรียนว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางโดยเคร่งครัด ซึ่งประชาชนทุกท่านสามารถขอดูข้อมูลดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ติดตามขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ม.วลัยลักษณ์หรือส่วนพัสดุ ข่าวคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อไป.

ควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 42 (1) ออกคำสั่งให้ ดร.เลิศชายและพวกมาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ สตง.เพื่อชี้แจงเรื่องนี้ และให้ พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ ในฐานะประธาน 22 ก.พ. 2559 08:14 ไทยรัฐ