บริการข่าวไทยรัฐ

สตง.ไล่บี้สอบค่าถมดินสร้างศูนย์การแพทย์ มวล.

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จ.นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ.นายพงปณต สนิท อายุ 54 ปี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 กลุ่มตรวจสอบสืบสวนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย น.ส.มณฑา ทองสงค์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำหนังสือที่ ตผ 0056 นศ./พิเศษ ลงวันที่ 8 ก.พ.2559 ถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อขอตรวจสอบกรณีสำนักตรวจสอบภาคที่ 4 ได้ตรวจสอบกรณีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ครั้งที่ 2 และพบประเด็นว่าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลางค่าถมดินให้เพิ่มขึ้น จากเดิมราคา ลบ.ม.ละ36.50 บาทเป็น 99 บาท ทั้งๆที่ควรจะลดลงมาตามคำสั่งของทางราชการและปรากฏว่า ดร.เลิศชาย ศิริชัย และพวกได้แถลงชี้แจงต่อประชาชนในรูปแบบของรายการโทรทัศน์และผ่านเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า การกำหนดราคากลางค่าถมดินใหม่ราคา ลบ.ม.ละ99 บาท ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ถูกต้องและสุจริตนั้น

นายพงปณตกล่าวอีกว่า ควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 42 (1) ออกคำสั่งให้ ดร.เลิศชายและพวกมาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ สตง.เพื่อชี้แจงเรื่องนี้ และให้ พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมด้วย เพราะคำชี้แจงอาจผูกพันคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วย และอนุญาตให้นำบุคคลอื่นหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงได้ นอกจากนี้ควรอนุญาตให้บันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนและรวมทั้งอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์และรายงานข่าวได้ด้วย ซึ่งผลการสอบสวนเรื่องนี้จะรายงานให้ทราบต่อไป

ด้าน มวล.ได้ขึ้นป้ายไวนิลชี้แจงพี่น้องประชาชน หน้า มวล.ว่า ตามที่มีข่าวลือว่าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง มหาวิทยาลัยขอเรียนว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางโดยเคร่งครัด ซึ่งประชาชนทุกท่านสามารถขอดูข้อมูลดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ติดตามขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ม.วลัยลักษณ์หรือส่วนพัสดุ ข่าวคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อไป.