บริการข่าวไทยรัฐ

เหนือ-อีสาน อากาศเย็น กลางวันร้อน 24-27 ก.พ. อุณหภูมิลด 2-4 องศาฯ

เหนือ-อีสาน อากาศเย็น กลางวันร้อน ขณะตั้งแต่ 24-27 ก.พ.ความกดอากาศสูงจากจีนกำลังปานกลาง แผ่ลงมาอีกทำอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาฯ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ คลื่นสูง 2-3 ม.

วันที่ 22 ก.พ. 59 จากการตรวจสอบสภาพอากาศจากไทยรัฐทีวีร่วมกับเดอะเวตเตอร์คอมพานี พบว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้ บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เริ่มมีกำลังอ่อนลง จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาได้บางพื้นที่ ดังนั้นใครจะเดินทางสัญจรในเช้าวันนี้ ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะไว้ด้วย

แต่หลังจากนั้นในช่วงกลางสัปดาห์ไปจนถึงปลายสัปดาห์ คือ ช่วงวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่ง จากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้อีกครั้ง ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวเย็น และอุณหภูมิจะลดลง อีกประมาณ 2 - 4 องศาเซลเซียส กับมีฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก เนื่องจากจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า เคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าว จึงก่อให้เกิดการยกตัวของกระแสอากาศในแนวดิ่ง ทำให้เกิดเมฆและฝนได้

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ก็มีกำลังปานกลางตลอดสัปดาห์ ลักษณะเช่นนี้ จึงทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

สำหรับอุณหภมิในเช้าวันนี้ พบว่า บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นๆ โดยอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ที่ประมาณ 16 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอีสานตอนบนต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส ขณะที่ตอนกลางวันมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปแตะที่ 37 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ภาคกลาง

ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้พบว่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคใต้ โดยเฉพาะในฝั่งอ่าวไทย ยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากในช่วงสายถึงบ่าย

และสภาพอากาศภาพรวมตลอดสัปดาห์นี้ในแต่ละภาค เป็นดังนี้

ภาคเหนือ ต้นสัปดาห์ตอนบนของภาค ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนช่วงกลางวันมีอากาศร้อน แต่หลังกลางสัปดาห์อุณหภูมิจะลดลงอีก 2 - 3 องศาเซลเซียส และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง อุณหภูมิ ต่ำสุด 12 - 14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นสัปดาห์อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนในช่วงหลังกลางสัปดาห์จะมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 11 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ต้นสัปดาห์อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า หลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นลงในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ต้นสัปดาห์อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า หลังกลางสัปดาห์ อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส และมีลมแรง กับมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1- 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 – 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้นสัปดาห์อุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า หลังกลางสัปดาห์จะมีเมฆเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย กับมีฝนเล็กน้อย บางแห่งร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส