วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3พระพรหม ถกรัฐมนตรี เรื่องตั้งสังฆราช บรรยากาศมาฆะ จัดกิจกรรมปกติ

มหาเถรสมาคม (มส.) ตั้ง “พระพรหมมุนี­-พระพรหมบัณฑิต­-พระพรหมโมลี” 3 กก.มส. เข้าหารือ “สุวพันธุ์” เคลียร์ประเด็นการ เสนอชื่อ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” ขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ขณะที่ทางวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พร้อมให้ดีเอสไอเข้าสอบถามข้อมูลรถ โบราณเพิ่มเติม ส่วนบรรยากาศวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนยังคงเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ รวมถึงในพุทธมณฑลที่สุดคึกคัก สงฆ์-พุทธบริษัทนับพันเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของทหาร ตำรวจ

ความขัดแย้งในหมู่สงฆ์กรณีการเสนอชื่อพระราชาคณะขึ้นทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นพระสังฆราช องค์ใหม่ ที่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ก.พ. นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า มหาเถรสมาคม (มส.) ได้ตั้งกรรมการ มส. 3 รูป คือ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธ (ธรรมยุต) พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส (มหานิกาย) และพระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (มหานิกาย) เป็นผู้แทน มส.ในการเข้าหารือกับนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นายสุวพันธุ์ยังไม่ได้ติดต่อมาแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ดีเอสไอจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรณีเป็นผู้ครอบครองรถเบนซ์โบราณ และดีเอสไอตรวจพบลายเซ็นของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ในเอกสารที่มีผู้นำไปยื่นจดทะเบียนจดประกอบต่อกรมการขนส่งทางบกและกรมสรรพสามิต โดยดีเอสไอระบุว่า มีลายเซ็น 2 ครั้ง แต่แตกต่างกัน โดยเป็นลายเซ็นที่เป็นนามเดิมคือ “ช่วง สุดประเสริฐ” และลายเซ็นนาม “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” นั้น นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร ฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กล่าวว่า เท่าที่ทราบผู้บริจาครถตกลงกับอู่วิชาญว่า จะจ่ายเงินค่ารถงวดสุดท้ายก็ต่อเมื่อรถเสร็จสมบูรณ์ พร้อมมีเอกสารจดทะเบียนเรียบร้อย โดยอู่วิชาญได้นำเอกสารมาให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เซ็นชื่อในฐานะผู้รับโอนลอยเท่านั้น โดยท่านเซ็นชื่อโดยใช้นามสมเด็จพระมหารัชมังคลา-จารย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรับบริจาครถจากผู้บริจาค ส่วนจะมีการนำเอกสารมาให้ท่านเซ็นชื่อถึง 2 ครั้งหรือไม่นั้น จะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน และหากมีการมาขอให้ท่านเซ็นชื่อมีช่วงระยะเวลาห่างกันหรือไม่ เนื่องจากผู้บริจาคเห็นว่า เมื่อทางวัดจะนำรถเข้าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ ก็ควรใส่ชื่อท่านเป็นผู้ครอบครองรถ ส่วนขั้นตอนการจดทะเบียนและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรถนั้นเป็นการดำเนินการของอู่วิชาญ อย่างไรก็ตาม คาดว่าวันที่ 23 ก.พ. ดีเอสไอจะมีหนังสือแจ้งเข้ามายังวัดเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการครอบครองรถ ซึ่งทางวัดพร้อมให้ความร่วมมือ

ขณะที่ตลอดวัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ยังคงปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ โดยช่วงเช้าเป็นประธานเปิดการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. ที่วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้ศีลกับผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จากนั้นเวลา 16.00 น. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม ต่อด้วยช่วงเย็น คณะพระมหาเถระประเทศศรีลังกา นำโดยรองประมุขสงฆ์ศรีลังกา ประกอบด้วย พระดิมบุลคัมบูเร วิมาลาธรรมะเถระ อนุนายะกะฝ่ายมัลลวัตตะ สยามนิกาย พระเวนดะรุเว อุบาลี เถระ อนุนายะกะฝ่ายอัสสคิริยะ สยามนิกาย พระ เสรุวิละ สาระนะกิตติ เถระ อนุนายะกะฝ่ายธรรมยุต รามัญนิกายเข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พร้อมทั้งได้ถวายพระพุทธรูปและสวดมนต์ถวายพรแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วย

ด้านความเคลื่อนไหวของกลุ่มสงฆ์ วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศ (คสพ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือของกลุ่มพระสงฆ์ในการนัดรวมตัวกันที่พุทธมณฑล และสนามหลวง ในวันที่ 22 ก.พ. ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ก่อนจะไปรวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงสังฆมตินั้น ไม่ใช่การนัดหมายของทาง คสพ.แน่นอน และยังไม่ทราบว่าจะเป็นการนัดหมายของพระสงฆ์กลุ่มไหน ยืนยันว่าทาง คสพ.จะยัง ไม่เคลื่อนไหวใดๆในช่วงนี้

ทั้งนี้ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามเรื่องดังกล่าว โดยนายกฯมอบหมาย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเรื่องนี้ เชื่อว่าอาจไม่มีการเคลื่อนไหวแล้ว ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในทำเนียบรัฐบาล เป็นไปตามปกติ ไม่มีการเพิ่มกำลังเป็นพิเศษ ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามดูแลความสงบเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย โดยเฉพาะพระสงฆ์ ที่มีทั้งเรื่องกฎหมายและพระธรรมวินัย เชื่อว่าต้องพยายามปฏิบัติตาม รวมถึงรักษาศรัทธาของสังคม คงไม่มีการเคลื่อนไหวตามกระแสข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พุทธมณฑล ทำให้สังคมตระหนักและเฝ้าดูทุกฝ่ายอยู่แล้ว เชื่อว่าทุกคนจะระมัดระวังต่อความรู้สึกของทุกฝ่าย

สำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมล่วงหน้า รวมถึงจัดเวียนเทียนในเวลากลางวัน ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดย พล.ต.โภชน์ นวลบุญ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สั่งการไปยังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานทุกกรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำกำลังลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับวัดและชาวไทยพุทธที่ออกไปทำบุญและร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ทั้งเวียนเทียนในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน รวมไปถึงเส้นทางที่ชาวไทยพุทธต้องเดินทางไปวัด และให้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อวางมาตรการคุมเข้มให้ในการลาดตระเวนเส้นทาง ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เพื่อทำการตรวจค้นรถต้องสงสัยและบุคคลเป้าหมาย

ส่วนการจัดงานเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ในพื้นที่ จ.ปัตตานี วัดในเขต อ.เมือง ทำพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำ ส่วนวัดในพื้นที่รอบนอก ทำพิธีในช่วง 4 โมงเย็น เช่นเดียวกับที่ จ.ยะลา มีการจัดพิธีเวียนเทียนทั้งในเวลากลางวัน อย่างช้าไม่เกิน 4 โมงเย็นเช่นเดียวกัน สำหรับ จ.นราธิวาส มีพิธีเวียนเทียนตอนกลางวัน 2 แห่ง คือ ที่พุทธมณฑล จ.นราธิวาส วัดเขากง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส และวัดอุไรรัตนาราม อ.บาเจาะ ทำพิธีเวียนเทียนในช่วงเที่ยงวัน ส่วนวัดอื่นๆ จัดกิจกรรมไม่เกินเวลา 16.00 น.

ที่ จ.นครศรีธรรมราช เวลา 16.00 น. วันที่ 21 ก.พ. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน 5 ผืน ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทานของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มาตั้งขบวนแห่บนถนนราชดำเนิน หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช สถานที่จัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 เพื่อประกอบพิธีสมโภชถวายเป็นพระราชกุศลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเวลา 15.30 น. วันที่ 22 ก.พ. พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์ รอง ผบ.ทหารสูงสุด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน พร้อมขบวนเกียรติยศ และริ้วขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จากปะรำพิธีหน้าศาลาประดู่หก ถนนราชดำเนิน ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ด้านบรรยากาศภายในสวนพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ที่จะประกอบพิธีวันมาฆบูชาในวันที่ 22 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันที่ 21 ก.พ. ยังไร้เหตุวุ่นวาย พระสงฆ์และสาธุชนนั่งปฏิบัติธรรมกันอย่างเงียบสงบ ท่ามกลางกระแสข่าวในโลกออนไลน์ตลอดวันว่า มีพระสงฆ์นับพันรูป รวมตัวกันที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และมีการเรียกร้องให้ทหารเข้าไปดูแลนั้น ซึ่งเรื่องนี้ นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กล่าวว่า พระที่อยู่ในพุทธมณฑลขณะนี้ จำนวน 1,250 รูป เป็นพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม

เช่นเดียวกับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานจัดงานปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑล กล่าวว่า การจัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีพระสงฆ์มาร่วมกิจกรรมมากถึง 1,250 รูป ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลของการเกิดวันมาฆบูชา โดยมีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อรับฟังโอวาทปาติ-โมกข์จากพระพุทธเจ้า และการที่นิมนต์พระสงฆ์มาตามจำนวนดังกล่าว เพื่อเป็นการทดลองการรองรับพระสงฆ์จำนวนมาก ก่อนที่จะมีการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมต่อไป

อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันมีทหารจากค่าย มทบ. 11 นอนพักและเดินตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุอยู่ภายในสวนพุทธมณฑล ขณะที่ พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.จ.นครปฐม ได้เตรียมกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน 1 กองร้อย ไว้ที่ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ภายในสวนพุทธมณฑล หากมีเหตุร้ายหรือเหตุรุนแรง และมีกำลังสำรองอีก 5 กองร้อย สามารถเคลื่อนกำลังมาถึงสวนพุทธมณฑลได้ภายใน 1 ชั่วโมง ส่วนของ ตร.ภ.7 ได้สั่งกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนจาก 8 จังหวัด พร้อมเดินทางมาสมทบหากมีเหตุการณ์รุนแรง

มหาเถรสมาคม (มส.) ตั้ง “พระพรหมมุนี­-พระพรหมบัณฑิต­-พระพรหมโมลี” 3 กก.มส. เข้าหารือ “สุวพันธุ์” เคลียร์ประเด็นการ เสนอชื่อ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” ขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 22 ก.พ. 2559 04:11 ไทยรัฐ