วิจัย มจร.เผย “วิปัสสนา” ช่วยลดความดันโลหิต - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

วิจัย มจร.เผย “วิปัสสนา” ช่วยลดความดันโลหิต

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 22 ก.พ. 2559 05:01
194 ครั้ง


นางจุฑามาศ วารีแสงทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยผลวิจัย “การศึกษาผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อระดับของความดันโลหิต” ในงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน ว่า จากหลายงานวิจัยพบว่าความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตามมา ตนจึงทำวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่เป็นลักษณะและวิธีการของการเจริญสติปัฏฐาน 4 ว่าจะมีผลดีต่อการลดความดันโลหิตหรือไม่ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ 17-77 ปี 65 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ก่อนเดินจงกรมและหลังนั่ง เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างละ 30, 45 และ 60 นาทีตามลำดับ มีชีพจรเฉลี่ยลดลง ต่อมาเมื่อกลุ่มตัวอย่างก่อนเดิน จงกรมและหลังนั่ง เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างละ 45 นาที พบว่ามีค่าความต่างระหว่างค่าความดันตัวล่างกับตัวบน หรือค่า Pulse pressure เฉลี่ยลดลง จึงสรุปได้ว่า วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 เมื่อทำต่อเนื่องกัน ทั้งการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิ ทำให้มีการปรับอินทรีย์อย่างสมดุล เป็นผลทำให้สามารถลดการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ จนทำให้ชีพจรและค่าความดันของผู้ปฏิบัติเฉลี่ยลดลง.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  0.0%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement