วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่รับมือภัยแล้ง

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสำรวจผลกระทบจากภัยแล้ง ที่มีต่อที่เพาะปลูกพืช และสินค้าเกษตร ทั้งผักและผลไม้ โดยให้ไปตรวจสอบว่ารายการใดจะมีปัญหาจนผลผลิตขาดแคลน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแล และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จนกระทบทั้งกับเกษตรกรและผู้บริโภค ขณะเดียวกันกระทรวงฯได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดระบบการเพาะปลูกพืชเกษตร หลังจากพบว่า ปีนี้มีแนวโน้มเกิดภัยแล้งในบางพื้นที่ โดยสนับสนุนให้หันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และพืชสมุนไพร ทดแทนการปลูกข้าว รวมถึงต้องหาตลาด และเชื่อมโยงตลาด หรือนำโรงงานจากพื้นที่อื่นเข้าไปรับซื้อผลผลิต อย่างถั่วเขียว ส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี หรือสุโขทัย เพราะมีโรงงานผลิตวุ้นเส้น

“ขอให้พาณิชย์จังหวัดไปสำรวจดูทุกพื้นที่ว่าเกษตรกรปลูกพืชอะไร ผลผลิตเป็นยังไง มีตลาดรองรับหรือไม่ ตัวไหนมีแนวโน้มขาดแคลน แล้วจะมีปัญหาด้านราคาสูงขึ้น ก็ต้องรีบแจ้ง เพื่อที่จะเตรียมรับมือ และนำสินค้าจากแหล่งอื่นเข้าไปทดแทน หรือตัวไหนมีแนวโน้มจะมีปัญหาผลผลิตมีมากกว่าปกติ ก็ต้องเตรียมการหาตลาดให้”

น.ส.ชุติมากล่าวว่า การรับมือผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาด กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ในการตั้งผู้ประสานงานให้ร่วมกันทำงานและทำแผนรับมือผลผลิตที่จะออกมา และช่วยดูแลด้านการตลาด ซึ่งในส่วนของ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์เป็นผู้ดูแลผลไม้สำคัญ เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย และเงาะ เป็นต้น โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเชิญประชุมเพื่อประเมินแนวโน้มผลผลิต และแนวทางในการรับมือผลผลิตในวันที่ 24 ก.พ.นี้

สำหรับแนวทางการรับมือด้านการตลาด กระทรวงฯจะช่วยกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทาง เช่น ตลาดกลาง ห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ตลาดที่ติดกับชายแดน เป็นต้น รวมทั้งจะส่งเสริมการบริโภคผลไม้ โดยจัดงานเทศกาลผลไม้ทั้งในห้างและแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพิ่มมากขึ้น.

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสำรวจผลกระทบจากภัยแล้ง ที่มีต่อที่เพาะปลูกพืช และสินค้าเกษตร ทั้งผักและผลไม้ 22 ก.พ. 2559 01:44 22 ก.พ. 2559 01:47 ไทยรัฐ