วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝึกสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน กทม.จัดงบ 1.5 ล้านทำหลักสูตร-พร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการ

กทม.ทุ่มงบ 1.5 ล้านบาท จัดหลักสูตรฝึกอบรมสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมตั้งหน่วยสืบสวนฯหวังแก้ปัญหาด้านกายภาพที่อาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน (สปภ.) ที่ผ่านมากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดมีหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข วิศวกรรม กรมทางหลวง กทม. กรมทางหลวงชนบท เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนในท้องที่ที่รับผิดชอบ ในด้านกายภาพซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงด้านกายภาพท้องถนน และเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุเกิดจากพื้นที่ไหล่ทางแคบเกินไป จุดกลับรถที่ไม่เหมาะสม ทางเลี้ยวจุดตัดต่างๆ สจส.จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยสืบสวนฯ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้เปิดอบรมเป็นครั้งแรก ภายใต้งบประมาณ 1,598,400 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย ตำรวจ ผู้แทนเขตทั้ง 50 เขต สำนักเทศกิจ สำนักโยธา สจส.จำนวน 260 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น โดยรุ่นแรกมีการอบรบไปแล้วเมื่อช่วงม.ค.ที่ผ่านมา ส่วนรุ่นที่ 2 จะเริ่มการอบรมในวันที่ 23-25 ก.พ.นี้

นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง แจ้งว่า เขตจัดโครงการกวดขันจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ครอบคลุมถนนทุกสายในพื้นที่เขต รวม 5 สาย ได้แก่ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พระรามเก้า และ ถ.รามคำแหง โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถ เจ้าของอาคาร และผู้ประกอบการได้รับทราบถึงผลกระทบของการจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกปลอดภัย ลดเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและพื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น.

กทม.ทุ่มงบ 1.5 ล้านบาท จัดหลักสูตรฝึกอบรมสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมตั้งหน่วยสืบสวนฯหวังแก้ปัญหาด้านกายภาพที่อาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 22 ก.พ. 2559 01:35 22 ก.พ. 2559 01:36 ไทยรัฐ