วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จามเป็นจรวดนำวิถี แพร่ระเบิดเชื้อโรค

กล้องถ่ายรูปความเร็วสูงได้เปิดเผยความลับของการไอ จามของเราว่าจะแพร่กระจายละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายออกไปเป็นระยะทางไกลอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนเราจามทีแรกจะเหมือนกับพ่นของเหลว จากนั้นมันจะพุ่งออกไป และไปแตกกระจายเป็นละออง ฝุ่นละอองของหยดน้ำเล็กๆ และสามารถเดินทางต่อไปได้อีกไกล ซึ่งจะเท่ากับเพิ่มรัศมีการแพร่โรคออกไปอีก

ศาสตราจารย์ลิเดีย บูโรบา แห่งเอ็มไอที สหรัฐฯ ได้เผยว่าจากที่ได้เห็นในการทดลอง ทำให้เราแปลกใจหลายอย่าง การที่เราคิดว่าจะได้เห็นละอองหยดน้ำเล็กๆพุ่งออกไปทั้งดุ้น มันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ทำให้เราได้ความรู้ความเข้าใจในการระเบิดเชื้อโรคออกไปอย่างรุนแรง

นักวิจัยได้ใช้กล้องถ่ายภาพความเร็วสูง 2 กล้อง ถ่ายภาพการไอ จาม ในวินาทีแรกของน้ำลายและของเหลวพุ่งกระจายออกจากปาก ไปในอากาศ ยิ่งของเหลวเหล่านั้นยุบตัวลงได้เร็วเท่าไหร่ มันก็จะสามารถเดินทางผ่านฝุ่นละอองของเหลวนั้นไปได้ไกลเท่านั้น
นักวิจัยกล่าวว่า การเข้าใจว่าการไอ จาม ทำให้ฝุ่นละอองเล็กๆแพร่กระจายออกไปไกลได้เท่าไหร่ จะทำให้เราเข้าใจถึงการแพร่เชื้อโรคของคนเราออกไปได้มากแค่นั้น.

กล้องถ่ายรูปความเร็วสูงได้เปิดเผยความลับของการไอ จามของเราว่าจะแพร่กระจายละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายออกไปเป็นระยะทางไกลอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนเราจามทีแรกจะเหมือนกับพ่นของเหลว จากนั้นมันจะพุ่งออกไป 21 ก.พ. 2559 16:58 21 ก.พ. 2559 16:59 ไทยรัฐ