วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“เป้” ปลื้มเยาวชนร่วมอนุรักษ์โขน

หนุ่มแนว เป้-อารักษ์ ปลื้มการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ศึกอินทรชิต ภาค 1” ของเด็กๆเยาวชนไทยอายุตั้งแต่ 5-12 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) การแสดงครั้งนี้เพื่อแสดงความ จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกฝังค่านิยม ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย “ในฐานะที่เราเป็นคนไทย ผมอยากให้เราช่วยกันรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ถึงรุ่นลูกหลาน การที่โรงเรียนได้จัดการแสดงเพื่อให้เด็กๆได้เห็นประสบการณ์จริงจะทำให้เด็กได้รู้หน้าที่ รู้บทบาทการแสดง มีความอดทน ค่อยๆให้เค้าซึมซับ เท่ากับเราได้สร้างหัวใจไทยไว้ในหัวใจเด็กๆ”.

หนุ่มแนว เป้-อารักษ์ ปลื้มการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ศึกอินทรชิต ภาค 1” ของเด็กๆเยาวชนไทยอายุตั้งแต่ 5-12 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 21 ก.พ. 2559 16:56 ไทยรัฐ