วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าวหอมปทุมธานีภาคใต้ราคาดี-ข้าวพันธุ์พื้นเมืองราคาต่ำลง

ข้าวหอมปทุมธานีภาคใต้ราคาดี ขณะที่ข้าวพันธุ์พื้นเมืองราคาต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเม็ดข้าวเสียหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเกิดมรสุมพายุ ในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่า การซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงแรกมีราคาที่น่าพอใจยิ่ง โดยเฉพาะข้าวหอมปทุมธานี ราคาอยู่ที่ ตันละ 7,300 - 8,300 บาท หากข้าวตากแห้งราคาตันละ 10,000 –13,000 บาท ส่วนข้าวพื้นเมือง เช่น ข้าวเฉี้ยง อยู่ที่ราคาตันละ 8,150 - 8,300 บาท หากตากแห้งราคาตันละ 10,000 บาท สำหรับข้าวขาวราคาตันละ 6,700 บาท หากข้าวตากแห้งราคาตันละ 8,200 บาท อย่างไรก็ตามราคาข้าวในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วราคาจะต่ำกว่าประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์

นายสุทธิพร ยังกล่าวอีกว่า ในปีนี้ข้าวเม็ดสั้นพื้นเมือง ได้สูญเสียได้รับความเสียหายเพราะเกิดมรสุมพายุ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ข้าวเกิดความเสียหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 3,000 ตัน มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท จึงทำให้ข้าวหายไปจากระบบตลาดภาคใต้ไปจำนวนหนึ่ง สำหรับข้าวหอมปทุมธานี ได้รับการตอบรับที่ดีมากทำให้โรงสีข้าวทั่วภาคใต้เกิดความมั่นใจในการการลงทุนซื้อข้าวหอมปทุมธานีทั้งหมด จึงทำให้ชาวนา มีรายได้ที่ดีด้วย.

ข้าวหอมปทุมธานีภาคใต้ราคาดี ขณะที่ข้าวพันธุ์พื้นเมืองราคาต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเม็ดข้าวเสียหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเกิดมรสุมพายุ ในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ... 21 ก.พ. 2559 13:54 ไทยรัฐ