วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' แนะ กรธ. เรียกคู่ขัดแย้ง ร่างกติกาเฉพาะกิจ ใช้ระยะเปลี่ยนผ่าน

"อลงกรณ์" แนะ กรธ. เรียกคู่ขัดแย้งร่างกติกาเฉพาะกิจ เรื่องที่มานายกฯ - ที่มา ส.ว. ใช้ในระยะเปลี่ยนผ่าน ป้องกันเหตุซ้ำรอยความขัดแย้ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวถึงข้อเสนอแนะการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ของ ครม. ที่เสนอให้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็นสองช่วง เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเผชิญวิกฤติรอบใหม่ว่า ข้อกังวลของ ครม.ไม่ใช่ประเด็นที่จะมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ แต่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ เคยถามนักการเมืองพรรคใหญ่ว่า มั่นใจแค่ไหนว่าเลือกตั้งแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอีก ปรากฏว่าไม่มีใครมั่นใจแม้แต่ฝ่ายเดียว จึงต้องช่วยกันออกแบบมาตรการป้องกัน มิใช่ปล่อยให้ไปตายเอาดาบหน้า สูญเสียชีวิตเลือดเนื้อ บ้านเมืองแตกแยกและประชาธิปไตยไปไม่รอด

จึงขอเสนอต่อ กรธ. ดังนี้ 1. บทบัญญัติรัฐธรรมนูญส่วนแรกที่ใช้บังคับถาวร ให้ยึดแนวทางประชาธิปไตยสากล เช่น นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส., ส.ว. มาจากการเลือกตั้งโดยตรง การวางระบบถ่วงดุลและตรวจสอบอำนาจอธิปไตย 3 ฝ่าย การกำหนดสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าให้ยากจนเกินควร 2. เรื่องเฉพาะกิจในระยะปลี่ยนผ่าน ควรบัญญัติในบทเฉพาะกาล เช่น ที่มานายกฯ, ที่มา ส.ว. มาตรการป้องกันวิกฤติมิให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ก่อน 22 พ.ค. 2557 โดยเขียนระยะเวลาและขั้นตอนกระบวนการให้ชัดเจน กรธ. ควรเชิญพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งมาหารือประเด็นสำคัญในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล.

"อลงกรณ์" แนะ กรธ. เรียกคู่ขัดแย้งร่างกติกาเฉพาะกิจ เรื่องที่มานายกฯ - ที่มา ส.ว. ใช้ในระยะเปลี่ยนผ่าน ป้องกันเหตุซ้ำรอยความขัดแย้ง 21 ก.พ. 2559 13:54 ไทยรัฐ