วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.พอใจผลงานจัดระเบียบขอทาน 16 เดือนช่วยกว่า 3.8 พันราย

รัฐบาลพอใจผลงานจัดระเบียบขอทานเข้าเป้า ช่วยเหลือผู้ยากไร้และเหยื่อค้ามนุษย์ตลอด 1 ปี 4 เดือน ได้กว่า 3,800 ราย พร้อมกำชับ พม. เดินหน้าจัดระเบียบตามแผน 3P อย่างจริงจังกวาดล้างขอทาน ...

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดระเบียบขอทานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 57 – ม.ค. 59 หรือประมาณ 1 ปี 4 เดือน ได้ช่วยเหลือขอทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น 3,896 ราย เป็นคนไทย 2,487 ราย ต่างชาติ 1,409 ราย

“เฉพาะเดือน ม.ค. 59 ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 159 ราย เป็นคนไทย 60 ราย ต่างชาติ 99 ราย โดยสิ่งที่น่าสังเกตคือ การนำเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 10 ปี ไปนั่งขอทาน เนื่องจากสามารถทำรายได้สูงกว่ากลุ่มอื่น 2 - 10 เท่าตัว และเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ หรือกว่าร้อยละ 90 เป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ลักลอบข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ได้นำเทคโนโลยีการตรวจรหัสพันธุกรรมมาช่วยคัดกรองและพิสูจน์ตัวเด็กกับผู้อ้างตัวเป็นผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบจับกุมผู้กระทำผิด ส่วนเหยื่อจะถูกส่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและฟื้นฟูจิตใจแบบครบวงจรก่อนส่งกลับคืนสู่สังคม หากเป็นขอทานต่างชาติ สตม. ได้ดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ในปี 59 รัฐบาลกำหนดแผนปฏิบัติการจัดระเบียบขอทาน โดยยึดหลัก 3P ได้แก่ 1.การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) ปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาฐานข้อมูล และขยายผลดำเนินคดีกับขบวนการค้ามนุษย์ 2.การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) สร้างอาชีพและรายได้ คัดแยกผู้เสียหาย ฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพในสถานสงเคราะห์ และ 3.การป้องกัน (Prevention) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ให้ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกับเครือข่ายต่างๆ

ทั้งนี้ จากการที่ท่านนายกฯ เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่สหรัฐฯ ได้มีการหารือถึงปัญหาการค้ามนุษย์ โดยย้ำว่าไทยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหานี้อย่างมาก จนทำให้สถานการณ์ดีขึ้น พร้อมทั้งได้กำชับให้ พม. ดำเนินการตามแผนจัดระเบียบขอทานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อกวาดล้างขอทานให้หมดสิ้นไป โดยหากประชาชนพบเห็นการค้ามนุษย์ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือโทร สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.

รัฐบาลพอใจผลงานจัดระเบียบขอทานเข้าเป้า ช่วยเหลือผู้ยากไร้และเหยื่อค้ามนุษย์ตลอด 1 ปี 4 เดือน ได้กว่า 3,800 ราย พร้อมกำชับ พม. เดินหน้าจัดระเบียบตามแผน 3P อย่างจริงจังกวาดล้างขอทาน ... 21 ก.พ. 2559 13:29 21 ก.พ. 2559 14:13 ไทยรัฐ